1994. február 9., szerda II. évfolyam, 217. szám

*** Kedden, február 8-án, a Képviselőház egész napos ülésén megvitatta a kormánynak a Nemzetközi Valutaalappal kötendő szerződéssel kapcsolatos szándéknyilatkozatát és Memorandumát. A késő estig tartó viharos vitában az RMDSZ képviselőházi frakcióját Birtalan Ákos, Vida Gyula és Antall István képviselte. Mivel a Képviselőház kormánypárti többsége minden politikai felelősséget nélkülöző, konszenzus nélküli nyilatkozatban próbálta legitimizálni a kormány e szándékát, a demokratikus ellenzéknek az RMDSZ-szel együtt sikerült ezt megvétóznia. Végül is a Képviselőház minden jogi alapot nélkülöző határozatot fogadott el, amellyel támogatja a Kormány ilyetén “reformpolitikáját”. A szavazás eredménye: 173 mellette, 32 ellene (LP’93 és RMDSZ), 79 ellenzéki honatya tartózkodott.

*** A Képviselőház Állandó Bizottságának 1994. február 9-i ülésén sikerült elfogadtatni annak a speciális szakbizottságnak az összetételét, amelynek 1994. június 1-ig le kell tennie szakjelentését az RMDSZ nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről szóló törvénytervezetéről. A 13 tagú bizottság két tagja RMDSZ-képviselő lesz.

*** Az RMDSZ aranyosgyéresi szervezete (elnök: Péter Károly), az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének és az EMKE Országos Elnökségének támogatásával 1994. január 31-e és február 5-e között immár harmadszor szervezte meg a szabadegyetemi hetet, melynek keretében jeles meghívottak tartottak előadást változatos tematikával. T. Veres Éva és Tóthfalusi Béla a biokertészetről (jan. 31.), Egyed Ákos Aranyosgyéres történetéről (február 1.), Magyari Nándor és Bartunek István Önkormányzatok helye és szerepe, kisebbségi lét Nyugat-Európában címmel (febr.2) tartott előadását nagy érdeklődés kísérte. Február 3-án Ady Endre halálának 75. évfordulója alkalmával Molnos Lajos méltatta a nagy költő életét és munkásságát, majd Boér Ferenc kolozsvári színmővész Ki látott engem? c. Ady-mősorát adta elő. Február 4-én egy Parlamenti krónika címmel rendezett fórumon Kónya-Hamar Sándor, Mátis Jenő és Sinkó István Kolozs megyei képviselők találkoztak a választópolgárokkal, majd szombaton, február 5-én záróünnepséggel és batyubállal ért véget a rendezvénysorozat, amelynek sikeréért külön köszönet illeti az aranyosgyéresi Református Egyházkerületet és Sógor Gyula esperes urat.

*** A Kolozs megyei RMDSZ vezetősége téli kiszállásainak során 1994. február 6-án Kalotaszentkirályon részt vett az községi RMDSZ szervezet közgyőlésén, majd a helybéli lakossággal létrejött találkozón parlamenti és megyei gondokról folytatott nyílt eszmecserét. A vendégek “csapatában” jelen voltak: Molnos Lajos megyei elnök, Pálffy Zoltán megyei titkár, Gyémánt Mihály alelnök, Balogh Ferenc és Takács Gyula megyei tanácsosok, valamint Kónya- Hamar Sándor és Mátis Jenő képviselők.

*** 1994. február 6-án, Csiha Tamás, az SZKT Állandó Bizottságának elnöke, Olajos Pál, a nagybányai RMDSZ gazdasági és szervezési alelnöke és Gyarmathy Gábor tanügyi és mővelődési alelnök Hagymásláposra látogatott. E községben 230 református lélek él, ebből 65-ön tagjai az RMDSZ-nek. Hagymásláposon 23 gyerekkel mőködik az I–IV. osztály, V. osztálytól azonban már többnyire román osztályokba mennek a gyerekek, mert nincs magyar osztály. Ezekről és más helyi gondokról esett szó a község vezetőivel és RMDSZ-tagságával folytatott tanácskozáson. Megállapodás született arról, hogy a község kis magyar könyvtárát a nagybányai Németh László könyvtár fogja segíteni könyvekkel.