1994. február 8., kedd II. évfolyam, 216. szám

*** 1994. február 8-án, kedden, Tokay György, az RMDSZ képviselőházi frakciójának elnöke és Szabó Károly, a szenátusi frakció alelnöke az RMDSZ bukaresti székházában találkozott Hup Schaferrel, Max van der Stoelnak, az EBEÉ kisebbségi fôbiztosának megbízottjával.
A vendég kérésére létrejött találkozón az RMDSZ aktuális politikai helyzetértékeléséről, szövetségünk autonómia-elképzeléseiről folyt eszmecsere.
A találkozón jelen volt Bíró Anna-Mária és Niculescu Antal, az Elnöki Hivatal kül-, illetve belpolitikai tanácsosa.

*** 1994. február 9-én, Elek Barna Maros megyei képviselő egy parlamenti delegáció tagjaként Hollandiába utazik. A delegáció tagjai: Adrian Nãstase (RTDP), a küldöttség vezetője, Costicã Ciurtin (RNEP), továbbá Viorel Šerbãnescu, a Parlament külügyi főosztálya kétoldalú kapcsolatokkal foglalkozó alosztályának igazgatója és Aida Bãjenaru, a Képviselőház elnökének titkára.
A delegáció elutazása előtt, február 8-án, Elek Barna képviselő találkozót kért a Holland Nagykövetség első beosztottjától, Kees V. A. van Spronsen úrtól.
A találkozón jelen volt Bíró Anna-Mária, az RMDSZ Elnöki Hivatalának külpolitikai tanácsosa is.
A holland diplomata érdeklődött az RMDSZ autonómia-elképzeléseiről, Szatmár és Máramaros megye részvételéről a Kárpát Eurórégióban. Spronsen úr elismeréssel szólt szövetségünk kiadványainak román nyelvő terjesztéséről. Kifejezte óhaját, hogy ezentúl rendszeresen találkozhasson az RMDSZ Elnöki Hivatalának tanácsosaival.

*** A Képviselőház február 7-i ülésén folytatta megosztott törvényhozó munkáját, melynek során megvitatott és elfogadott két törvénytervezetet – az 1994-ben kitermelhető famennyiséget, valamint az építkezési munkálatok és az épületek minőségét előíró törvényeket -, és megkezdte az öntözési hálózatok létét és mőködését szabályozó törvénytervezet vitáját. Az említett törvények vitájában az RMDSZ-frakció részéről Elek Barna és Birtalan Ákos szólalt fel.
Ugyancsak a hétfői ülés keretében az RMDSZ-frakció nevében András Imre, Németh János és Székely Ervin éltek az interpelláció lehetőségével.
András Imre a távközlési miniszterhez intézte kérdését arról, hogy szándékában áll-e a szakminisztériumnak létrehozni Romániában is azt a távközlő struktúrát, amely olyan adatbázisok kialakítását teszik lehetővé, melyekből a honpolgárok értesülhetnek már létező emberjogi és egészségügyi szervezetek eredményeiről.
Németh János a tanügyminiszterhez intézett interpellációjában felhívta a minisztérium figyelmét a Maros megyei tanügyben tapasztalható visszásságokra, nevezetesen arra, hogy a tanfelügyelőség megyei struktúrájából több mint két éve hiányzik a magyar képviselet.
Székely Ervin a miniszterlenök figyelmét hívta fel arra, hogy a mezőgazdasági magántermelők állami támogatására vonatkozó 83/1993-as törvény a kormány mulasztása miatt nem alkalmazható, és választ kér arra, hogy mikor szándékszik a kormány eleget tenni a törvény alkalmazását lehetővé tevő dokumentumok Hivatalos Közlönyben való közlésére vonatkozó kötelezettségének, minthogy ezek törvényes határideje lejárt.

*** 1994. február 5-én, szombaton, dr. Márton P. Árpád, a nagybányai RMDSZ elnöke, Böndi Gyöngyike ügyvezető alelnök, valamint Vida Zoltán, a Pedagógus Szövetség megyei szervezetének elnöke Felsőbányán találkozott a helybeli lakossággal. A találkozón létrejött beszélgetés legfontosabb témája a magyar nyelvő líceumi osztályok hiánya volt, ugyanis a városkában 1958 óta létezett magyar nyelvő líceum, de miután az iskola autószerelő profilt kapott, megszőnt a magyar nyelvő oktatás, holott nagyon nagy az igény rá. A szülők ezúton kérték az RMDSZ országos vezetését, hogy hasson oda, engedélyezzék a magyar nyelvő osztályok létesítését.