1994. február 7., hétfő II. évfolyam, 215. szám

*** 1994. február 5-én az Ügyvezető Elnökség rendezésében egésznapos tanácskozás zajlott az RMDSZ kolozsvári székházában a területi szervezetek elnökeinek, az SZKT frakcióvezetőinek, valamint a társszervezetek képviselőinek részvételével. A tanácskozáson jelen volt Markó Béla szövetségi elnök is.
A tanácskozáson tájékoztató hangzott el a belső választások témakörében. A tájékoztatót vita követte.
Ugyancsak megvitatásra került a területi szervezetek reformja, jelesen az, hogy milyen alapszabályzatmodellt ajánljon elfogadásra az Alapszabályzat-készítő Bizottság a február 26–27-i SZKT-n. Egyes szervezetek helyeselték a már ismert mőködési szabályzat-tervezetet, mások viszont bírálták azt. A kérdést az Egyeztető Kerekasztal is megvitatja, majd az SZKT dönt.
A továbbiakban beszámoló hangzott el a Szövetségi Egyeztető Tanács létrehozásával kapcsolatban. A tanácskozás résztvevői arra a következtetésre jutottak, hogy a legközelebbi SZKT-n e kérdésben is dönteni kell, hiszen a további halasztás tarthatatlan.
Elkészültek a kárpótlásról szóló Tájékoztató füzetek, amelyeket a területi szervezetek útján az RMDSZ ingyenesen juttat el a kárpótlásra jogosultaknak.
A területi szervezetek elnökei által felvetett kérdések közül kiemelkedett a kétnyelvő feliratokról szóló tanácsi határozatok ellen a közigazgatási bíróságon benyújtott prefektusi óvások ügye. Ilyen óvást már benyújtottak eddig Kovászna és Szilágy megyében. E perekkel kapcsolatosan február 9-ig az Ügyvezető Elnökség dokumentációt állít össze a tárgyalások során történő felhasználás végett, ugyanakkor szakértői tanácsadással bízza meg jogász-szakértőinket.