1994. február 23., szerda II. évfolyam, 227. szám

*** 1994. február 22-én, Kolozsváron ülésezett az Ügyvezető Elnökség. Az ülésen ügyvezető alelnöki minőségében részt vett Szabó Károly szenátor, az RMDSZ szenátusi frakciójának újonnan választott vezetője.
Az ÜE foglalkozott a Szövetségi Képviselők Tanácsa 1994. február 26-án és 27-én Csíkszeredában tartandó ülésének előkészítésével és elemezte az ezzel kapcsolatos feladatok teljesítését. Megállapította, hogy az SZKT munkálataihoz szükséges dokumentáció idejében elkészült és eljutott a testület tagjaihoz.
Az ÜE foglalkozott azzal a helyzettel, amely az RMDSZ Nemzeti Kisebbségi Tanácsbeli tagságának a felfüggesztésével jött létre. Megállapította, hogy végleges döntésre van szükség KT-tagságunkkal kapcsolatosan, ennek érdekében a Politikai Főosztály elemzést készít, elősegítendő az SZKT-döntés meghozatalát a végleges belépés, illetve kilépés ügyében.
A Szervezési Főosztály az RMDSZ III. Kongresszusán jóváhagyott Alapszabályzat-módosító Határozatok értelmében javaslatot terjesztett elő az RMDSZ tagnyilvántartásának rendszerére vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a szövetségi tisztújításra általános és titkos, lehetőleg közvetlen választással kerüljön sor, amelyen az általános tagnyilvántartásban szereplő tagok vesznek részt. A javaslatot az Ügyvezető Elnökség elfogadta és az SZKT elé terjeszti.
Az ÜE figyelembe véve az önkormányzati konferenciákon elhangzott javaslatokat, az önkormányzati tanácsok munkájának támogatása érdekében elhatározta, hogy 1994. március 1-i kezdettel az Ügyvezető Elnökség Önkormányzati Főosztálya telefonos szolgálatot indít önkormányzati tanácsosaink és polgármestereink számára, Kolozsváron, a Donáth úti székházban, a következő program szerint:
– minden kedden 16–20 óra között a panaszok, a tanácskérési óhajok felvétele a 095-187938-as telefonszámon (Vicsay Olga, titkárnő);
– minden pénteken 16–20 óra között válaszadás (egy jogász szakértő).
Az ezzel kapcsolatos szervezési feladatok az Önkormányzat- és Reformügyi Főosztály hatáskörébe tartoznak.
Ugyanakkor az ÜE határozatot hozott a második önkormányzati kézikönyv szerkesztésére és kiadására. A kézikönyv az önkormányzati tanácsosok és polgármesterek számára szükséges jogi és pénzügyi előírásokat, valamint közigazgatási szaktanácsokat fog tartani. Az Ügyvezető Elnökség a feladat végrehajtásával Somai József és Magyari Nándor ügyvezető alelnököket bízta meg.
Az ÜE elemzés tárgyává tette a Szövetség c. folyóirat eddigi két számát és döntéseket hozott a szerkesztőbizottság munkájával kapcsolatosan.

*** A Képviselőházban hétfőn, február 21-én, Birtalan Ákos az interpellációk keretében megismételte az RMDSZ-frakció nevében korábban, február 8-án előterjesztett és válasz nélkül maradt interpellációját a Kovászna megyei ÁVA-meghatalmazottak kinevezésével kapcsolatban, amelyben a diszkriminatív és törvényellenes intézkedésekkel szembeni állásfoglalásra hívta fel a t. Házat. Képviselőnk szóvá tette, hogy időközben a politikai és etnikai diszkrimináció alapján hozott döntéseket véglegesítették, s a kinevezések érdekes és illegális módon bizalmasakká váltak. Kérte a Képviselőházat a kérdés sürgôs megvitatására és a hozott határozatok közzétételére.

*** Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy az RMDSZ képviselőházi frakciója szerdán délután tisztújító győlést tartott, amelyen megválasztották a frakció új vezetőségét a tavaszi ülésszakra. A szavazás eredményeként az új frakcióelnök Vida Gyula lett, alelnökök: Borbély László és Székely Ervin, titkár: Zsigmond László.