1994. február 22., kedd II. évfolyam, 226. szám

*** 1994. február 21-én, hétfőn este, romániai látogatása során Wolfart János államtitkár, a magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Hivatalának elnöke az RMDSZ bukaresti székházában találkozott Markó Bélával, az RMDSZ szövetségi elnökével, a két parlamenti frakció vezetőivel, szövetségünknek a Parlament Emberjogi és Oktatási bizottságaiban részt vevő képviselőivel. Az NEKH-küldöttség tagjaiként jelen volt a találkozón Fretyán Stefan és Göndör Péter, valamint Rudas Ernő, a Magyar Köztársaság bukaresti nagykövete és Ivan Truøer, a Nemzeti Kisebbségi Tanács titkára.
A csaknem kétórás találkozón szóba került az RMDSZ szerepe a törvényhozásban, a Kisebbségi és Oktatási törvény helyzete. Eszmecsere zajlott a magyarországi Kisebbségi törvény alkalmazásáról, a magyarországi kisebbségek helyzetéről és törekvéseiről, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Hivatala szerepéről.
A vendégek érdeklődtek az RMDSZ álláspontjáról a Nemzeti Kisebbségi Tanács mőködésével, hatékonyságával kapcsolatban, amelyről – mint köztudott – szövetségünknek az a véleménye, hogy ez az intézmény mindaddig nem több kirakatintézménynél, míg a kormány, a hatalom nem tanúsít politikai akaratot a romániai kisebbségek, ezen belül a magyar kisebbség helyzetének megoldására.

*** 1994. február 14–18-a között négytagú román parlamenti küldöttség látogatott Belgiumba, az Európai Parlamenthez, valamint a Belga Parlament külügyi bizottságához.
A küldöttség – amelyet Ovidiu Popescu demokrata párti szenátor vezetett, és amelynek tagjai voltak, Agatha Nicolau kormánypárti, Gabriel Øepelea parasztpárti és Borbély László RMDSZ-képviselő, a Román Parlament Európai Parlament-i állandó bizottságának tagjai – hosszasan tárgyalt az Európai Unió Parlamentjének Romániáért felelős bizottsága tagjaival, a főbb politikai csoportosulások képviselőivel, valamint az adminisztráció vezetőivel.
A tárgyalások során kiemelt helyen szerepelt a kisebbségi kérdés, amelynek megoldása az egyik feltétele az európai integráció folyamatának.
Borbély László átadta a politikai csoportosulásoknak, valamint a bizottságnak az RMDSZ fontosabb dokumentumait. Az RMDSZ-képviselő külön megbeszélést kezdeményezett Habsburg Ottó Európa Parlament-i képviselővel, aki mint eddig is, támogatásáról biztosította az RMDSZ-t.
A Belga Parlament külügyi Bizottságával létrejött találkozáson a magyar közösség autonómiatörekvései és a román törvénykezés európai normákhoz való közeledése volt a fő téma. A Belga Parlamentben ugyanis a közeli napokban kerül megvitatásra Románia Európai Unióhoz történő társulási szerződésének jóváhagyása.