1994

1994. február 21., hétfő II. évfolyam, 225. szám

*** Az RMDSZ-t Markó Béla, Takács Csaba és Bodó Barna képviselte a Magyar Demokrata Fórum Budapesten, 1994. február 18–20-a között megtartott VII. Országos Győlésén.
Köszöntő beszédében Markó Béla többek közt hangsúlyozta: „Számunkra a demokrácia, a közösségi autonómia, az európai integráció egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Ezeknek a céloknak az eléréséhez szükségünk van a magyarországi pártok, a magyar kormány, a különböző magyarországi intézmények politikai támogatására is.”

*** Az RMDSZ megyei elnökségének szervezésében került sor 1994. február 19-én, szombaton, a Kolozs megyei polgármesterek és alpolgármesterek, a helyi, valamint megyei tanácsosok megbeszélésére: az RMDSZ Kolozs megyei Önkormányzati Fórumára.
A több órás tanácskozáson az RMDSZ megyei elnökségét Molnos Lajos elnök – úgy is mint városi tanácsos –, Gyémánt Mihály szervezési alelnök és Farkas Zoltán faluszervezési alelnök képviselte. Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége részéről jelen volt Somai József szervezési alelnök, Magyari Nándor László önkormányzati és reformügyi alelnök, Bartunek István, az Önkormányzati Főosztály referense. Úgyszintén jelen volt Buchwald Péter szenátor, valamint Mátis Jenő és Sinkó István parlamenti képviselők. A Civitas Alapítványt Czédly József képviselte.
Több előadás hangzott el azokról a gondokról, feladatokról és kötelességekről, valamint lehetőségekről, amelyekkel nap mint nap szembe találják magukat a helyi képviseletek tagjai, illetve amelyek rájuk hárulnak. A jogi, gazdasági, szociális és szervezési kérdéseket taglaló előadások után került sor a konkrét helyzeteket, állapotokat is érintő vitára, hozzászólásokra, kérdésekre. Nyilvánvalóvá vált: helyi önkormányzati képviselőink jelentős szerepet tölthetnek be a civil társadalom létrehozásában – de csak akkor, ha pontosan tudják, melyek a kötelességeik és jogaik, lehetőségeik.
A megyei önkormányzatosaink munkájának hatékonyabbá tétele, szervezettebbé válása érdekében – hangsúlyozták a résztvevők – szükség van a gyakoribb tapasztalatcserére. Elfogadták az RMDSZ megyei elnökségének a javaslatát, mely szerint tájegységenként is hozzanak létre önkormányzati „alegységeket”, központokat. Ezek megszerzésére és az önkormányzati tevékenység összehangolására egy tizenegy tagú vezetőtanácsot választottak meg, amelyben Kolozs megye valamennyi tájegységének képviselője helyet kapott.
Elhatározták azt is, hogy az RMDSZ-listákon bejutott polgármesterek rendszeresen összejönnek. Az első ilyen összejövetelre március 3-án, Tordaszentlászlón kerül sor.
Végezetül az Önkormányzati Fórum Nyilatkozatot fogadott el, amelyben tiltakozik a KMDSZ-t és a Kolozs megyei MADISZ-t ért újabb törvénytelenségek, jelesül az erőszakos kilakoltatásuk ellen.

NYILATKOZAT

Az RMDSZ Kolozs megyei Önkormányzati Fórumának résztvevői felháborodással értesültek azon törvénytelen és önkényes intézkedésekről, amelyeknek végső célja a KMDSZ és a MADISZ – e két magyar ifjúsági szervezet – tevékenységének a lehetetlenné tétele azáltal, hogy ki akarják lakoltatni a kolozsvári Mócok útja 18. szám alatti, törvényesen bérelt székházukból. Az Önkormányzati Fórum résztvevői nem azt sérelmezik, hogy az épületbe a Számvevőszék rendezkedik be, hanem azt, hogy a kolozsvári polgármesteri hivatal úgy adta át az épületet a Számvevőszéknek, hogy előzőleg nem biztosított az érvényes bérleti szerződéssel rendelkezőknek további tevékenységükhöz megfelelő székhelyet.Tudván azt, hogy a kolozsvári polgármesteri hivatal már eddig is többször megpróbálta erőszakosan kilakoltatni a KMDSZ-t és a MADISZ-t (is), ezt a mostani eljárást egyértelmően provokációnak, rosszindulatú döntésnek minősítjük. Az Önkormányzati Fórum résztvevői tiltakoznak ez ellen a méltánytalan, erőfitogtató döntés ellen, és a leghatározottabban felkérik a kolozsvári polgérmesteri hivatalt, hogy a fölösleges feszültségek, nemkívánatos következmények elkerülése végett, tartsa be a törvényességet, s a lehető legrövidebb időn belül biztosítson megfelelő székhelyet az elvettek helyett a fent nevezett két ifjúsági szervezetnek. A méltányos megoldásra nemcsak hogy lehetősége van a polgármesteri hivatalnak, de ez egyszersmind kötelessége is!

Kolozsvár, 1994. február 19.

Az RMDSZ Kolozs megyei
Önkormányzati Fórumának részvevői

*** Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök az MDF Budapesten megtartott országos értekezletéről hazafelé jövet, régi meghívásnak téve eleget, vasárnap, február 20-án a kora délutáni órákban találkozott a Szatmár megyei RMDSZ-szervezet vezetőségével és a megyei tanács RMDSZ-frakciójának tagjaival.
A megbeszélés résztvevői hasznos eszmecserét folytattak a tanácsosi munkáról, a Szatmár megyei önkormányzatok tevékenységéről.
Döntés született, hogy március 26-ra összehívják az RMDSZ Szatmár megyei szervezete II. önkormányzati konferenciáját, melyen a megyei, városi és községi RMDSZ tanácsosok, polgármesterek és alpolgármesterek mellett a megye települései RMDSZ-szervezeteinek vezetői is részt vesznek.