1994

1994. február 18., péntek II. évfolyam 224. szám

*** Niculescu Antal és Ruzsa István, a szövetségi elnök politikai tanácsosa, illetve az ügyvezető elnök irodavezetője, 1994. február 17-én részt vett a Demokratikus Konvenció Stratégia Bizottságának ülésén. Az RMDSZ képviselői átnyújtották a bizottság tagjainak dr. Csapó József szenátor válaszát a DK egyik jogász-szakértőjének szövetségünk Kisebbségi törvénytervezetéről írt véleményezésére.
Az ülésen a kormánypártnak az ellenzéki pártokhoz intézett – párbeszédre szólító – leveléről, illetve a különböző lehetséges kormánykoalíciókról, esetleges kormányzási programokról folyt tanácskozás.

*** A Képviselőházban az elmúlt munkahéten nem volt idő interpellációkra, a képviselők kivételesen írásban adták be a kormányhoz intézett kérdéseket, interpellációkat.
Kerekes Károly Maros megyei képviselő a gépkocsival külföldre utazókra kivetett 200 százalékos benzinvámra vonatkozó 747/1992. sz. Kormányhatározat méltányosságát vonta kétségbe azok esetében, akik egészségi okokból, gyógykezelésre, vagy elhunyt hozzátartozóik temetésére utaznak külföldre.
Pécsi Ferenc szatmári képviselő az RMDSZ-frakció nevében megkérdőjelezte azt, hogy törvényes-e, illetve nem vezet-e a korrupció terjedéséhez az Állami Vagyonalapnak (FPS) az a gyakorlata, hogy a kereskedelmi társaságokhoz kinevezett meghatalmazottait a Megyei Pénzügyi Vezérigazgatóságok alkalmazottai sorából jelöli ki.

*** Anyagtorlódás miatt nem volt lehetőségünk beszámolni az elmúlt hétvége falujárási akcióiról, pedig több megyében is érdekes, hasznos tanácskozásokra került sor a megyei RMDSZ-vezetők, tanácsosok, szakemberek és képviselők, valamint a meglátogatott helységek RMDSZ-tagsága, választópolgárai között.
Maros megyében a múlt hét végén több helységbe látogattak el az RMDSZ-vezetők és önkormányzati tanácsosok. Vasárnap, február 13-án, Vámosgálfalván Zonda Attila megyei alelnök, Lokodi Edit megyei tanácsos, Cellecz Jenő megyei választmányi tag; Bereztelkén dr. Kerek István alelnök, Bulyovszky Lóránd megyei tanácsos és Iszlai Árpád régeni tanácsos; Vajdaszentiványon Kerekes Károly képviselő, Deák Gyula elnökségi tag és Zsigmond Lajos megyei tanácsos; Kisfülpösön Frunda György szenátor, Kiss Konrád megyei tanácsos, Márk Endre régeni RMDSZ-elnök találkozott a választópolgárokkal.
Szatmár megyében február 13-án, vasárnap, Tövishát két településén, Szilágylelén és Hadadon tartottak népgyőlést, amelyeken Szabó Károly szenátor, Muzsnay Árpád megyei elnök, valamint Antall István megyei tanácsos Szatmár megye legtávolabbi falvainak a gondjaival – Földtörvény alkalmazása körüli bonyodalmak, útépítési nehézségek, iskolafenntartási problémák – ismerkedtek meg. Sajátos gondja például a két település lakóinak, hogy erdő iránti jogos igényeiket három megye erdészeti hivatala kellene megoldja, s e helyzetet kihasználva a kérelmezőket egyik megyeközponttól a másikig küldözgetik.
A szórványgondok kerültek terítékre azon a találkozón, amelyen Csiha Tamás, az SZKT elnöke, Olajos Pál Máramaros megyei tanácsos, Gyarmathy Gábor megyei kulturális alelnök és Simori Andor, a Bányavidéki Új Szó szerkesztője vett részt Kővárhosszúfaluban, ahol 64 magyar ajkú lakos él. A legnagyobb gond itt – amint az a Nagy József református lelkipásztor jóvoltából a templomban tartott istentisztelet utáni beszélgetésből kiderült – a magyar osztály hiánya, aminek következtében 11 magyar gyermek nem tud anyanyelvén tanulni. 4-5 darab magyar nyelvő ábécéskönyvre és más magyar könyvekre lenne szükségük a szórvány szórványán élőknek, ezeket a megyei RMDSZ juttatja el hozzájuk.

*** Az elmúlt hét végén Dupka György, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvár Városi Szervezetének alelnöke, Krajnyák Zoltán titkár, valamint Kapitány Marianna, Hudák Györgyike és Ádám Barnabás részvételével kárpátaljai küldöttség tett háromnapos látogatást Szatmárnémetiben, a városi RMDSZ-szervezet meghívására. A két szervezet képviselői kölcsönösen tájékoztatták egymást a sajátos gondokról, törekvésekről, és megállapodtak abban, hogy kapcsolataikat rendszeressé téve, kölcsönösen részt vesznek az Ung, illetve a Szamosvidéke jelentősebb kulturális, politikai vagy egyéb rendezvényein. A vendégek február 12-én, szombaton, részt vettek a szatmárnémeti RMDSZ hagyományos februári farsangi bálján.

*** A Szatmárnémeti Vendégszövetség és a Kölcsey Kör meghívására kerekasztal-beszélgetésen vett részt február 17-én, csütörtök délután Szabó Károly szenátor. A jelenlevők gazdasági, egészség- és tanügyi kérdésekről folytattak eszmecserét, illetve tettek fel kérdéseket a meghívottnak.
A vendéglátó két társaság elhatározta, rendszeresíteni fogja találkozóit az RMDSZ politikusokkal, s kerekasztal-megbeszéléseikre nemcsak szatmári, hanem a régió szomszédos megyéinek parlamenti képviselőit is meghívják.