1994. február 17., csütörtök II. évfolyam, 223. szám

*** A Bolyai Társaság, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, az Erdélyi Múzeum Egyesület, az Országos Magyar Diákszövetség, történelmi egyházaink és az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Oktatás- és Ifjúságügyi Főosztályának képviselői, valamint a szlovákiai, kárpátaljai, vajdasági, szlovéniei, horvátországi és burgenlandi magyar pedagógusok képviselői február 10–11-én Budapesten tanácskoztak a határontúli magyar fiatalok magyarországi közép- és felsőfokú tanulmányainak ösztöndíjas támogatásával kapcsolatos kérdésekről. Ezeket a résztvevők egy, a magyarországi sajtóban és televízióban is nyilvánosságra hozott állásfoglalásban összegezték.

ÁLLÁSFOGLALÁS

A határontúli magyar szervezetek Ösztöndíj Tanácsa az 1994. február 11-én megtartott ülésén a határontúli magyar fiatalok magyarországi közép- és felsőfokú tanulmányainak ösztöndíjas támogatásával kapcsolatban a következő álláspontot alakította ki:
– Minden régió elsődleges érdeke az ottani anyanyelvő iskolahálózat kiépítése (óvodától az egyetemig), a magyarországi ösztöndíjas taníttatást tehát kérjük olyan korlátok között tartani, hogy ezt a törekvést ne veszélyeztesse.
– A határontúli területek képviselői egyetértenek abban, hogy minden régió alapvető érdeke, hogy fiataljaink magyarországi tanulmányaik befejeztével hazatérjenek szülőföldjükre. Ha a jogszabályok ezt lehetővé teszik, szerződésben kellene rögzíteni.
– Minden régió szükségleteinek megfelelően szuverén módon határozza meg az igényelt képzési formákat és szakokat. Csak erre a keretre kér ösztöndíjat.
– A Tanács nem vonja kétségbe az egyén azon jogát, hogy bármely magyarországi oktatási intézményben folytasson tanulmányokat, de az egyéni ösztöndíjkérelmeket a régiók támogatására szánt összegből ne lehessen fedezni, ezt az öszeget kizárólag célirányosan, a régiók igényeinek megfelelően lehessen felhasználni.
– A régiók maguk döntenek afelett, hogy a támogatásukra felhasználható összeget milyen mértékben fordítják különböző oktatási formákra (közép, felsőoktatási illetve rész-, teljes vagy posztgraduális képzés). De általános elv, hogy a teljes képzéssel szemben a rész- és posztgraduális képzést részesítjük előnyben.
– Az otthon maradást hatékonyan lehetne támogatni egy olyan ösztönző programmal, mely a hazájukban anyanyelven tanulókat támogatná.
– Általában a határontúliak magyarországi középfokú oktatását nem támogatjuk, de régiónként bizonyos szakmákban a bejelentett sajátos igények szerint erre is támasztható keret.
– Kérjük a magyarországi felsőoktatási intézmények vezetőit, hogy a saját szervezeti és mőködési szabályzatok kidolgozásánál vegyék figyelembe ezeket az elveket, hangolják össze az egyes régiók bejelentett szükségleteit, lehetôleg helyet hagyva a kiválogatás régiónkénti sajátos igényeinek és tudomásul véve, hogy a keret túllépésének pénzelése a régiók rendelkezésére álló alapból nem fedezhető.

Budapest, 1994. február 11.

Határontúli Magyar Ösztöndíj Tanács

Ami a romániai diákokat illeti, a Bolyai Társaság a hiányszakokon való teljes képzésre a közeljövőben a sajtóban és a televízióban ismerteti a nyári felvételi részleteit. Az ösztöndíjkeret fennmaradó részét az EME posztgraduális képzésre, illetve az OMDSZ részképzésre hirdeti meg – pályázat útján.

*** Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége keddi soros ülésén az 1848-as szabadságharc kezdetének, március 15-ének méltó megünneplésével kapcsolatos kérdéseket vitatott meg, és a következő Üzenetet fogadta el:

ÜZENET

A ’89-es fordulat óta immár 5. alkalommal ünnepli romániai magyar közösségünk 1848-as szabadságharcunk kezdetének évfordulóját, március 15-ét. Jelenkorunk szép hagyományává vált, hogy ezen a napon Erdély-szerte, valamennyi magyarlakta vidéken felidézzük a nemzeti és világszabadság, az önrendelkezés és demokrácia eszméiért küzdő mártírjaink emlékét. Kialakultak az ünneplés helyi hagyományai. Különös jelentősége az idei év rendezvénysorozatának, hogy március 20-án lesz Kossuth Lajos halálának 100. évfordulója. Neve emlékezetünkben az 1848-as forradalom hőseként összeforrott a szabad nemzet, a szuverén népek testvériségének eszméjével.
Kérjük RMDSZ területi szervezeteinket, önszervezôdô egyesületeinket, intézményeinket, ünnepeljék meg ez évben is a kialakult helyi hagyományok szerint március 15-ét, áldozva Kossuth emléke előtt is. Március 15-e váljék az önkormányzatért és közösségi jogaiért küzdő nemzeti közösségünk méltósággal teljes ünnepségsorozatává, a hagyományos erdélyi tolerancia, az alakuló új európai jogrend jegyében.

Kolozsvár, 1994. február 15.

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége