1994. február 16., szerda II. évfolyam, 222. szám

*** 1994. február 16-án, szerdán tartotta szokásos kéthetenkénti sajtóértekezletét az RMDSZ a bukaresti székházban. Markó Béla szövetségi elnök mellett ezúttal Szabó Károly, a szenátusi frakció újonnan megválasztott elnöke, Verestóy Attila, a frakció alelnöke és Németh János, a Képviselőház Oktatásügyi szakbizottságának tagja vett részt a sajtóértekezleten.
Markó Béla rövid bevezetőjében beszámolt az RMDSZ-küldöttség magyarországi látogatásáról, az ott létrejött találkozókról és tárgyalásokról, amelyekről egyébként az Elnöki Hivatal román és magyar nyelvő Tájékoztatója is beszámolt. Az RMDSZ veetőinek magyarországi látogatása beilleszkedik szövetségünk többször kinyilatkoztatott ama politikai meggyőződésébe, miszerint a romániai magyarságnak és legitim képviselőjének ápolnia kell kapcsolatait az anyanemzettel és a világon bárhol élő magyarsággal, annak szervezeteivel. A látogatás során a szövetségi elnök találkozott a határon túli magyarok szervezeteinek vezetőivel, akiket fogadott Boross Péter miniszterelnök. Erről a találkozóról sajtóközleményt adtak ki.
Markó Béla bejelentette, hogy a napokban hazánkba látogat egy, Wolfart János, a magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke által vezetett küldöttség. Végül megemlítette, hogy Kolozsváron ismét előtérbe került egyes ifjúsági szervezetek – köztük a MADISZ – székházgondja, miután a jelenlegi székháznak otthont adó épületet a kolozsvári tanács a megyei számvevőszéknek adta át, de nem utalt ki a MADISZ-nak más megfelelő helyiségeket. A MADISZ és a MISZSZ kolozsvári irodáját ismét a kilakoltatás veszélye fenyegeti. Ezzel kapcsoltban a MADISZ sajtóközleményt adott ki, amelynek román nyelvő változatát a sajtóértekezleten szétosztották.
Németh János a Tanügyi törvénytervezet jelenlegi formájával kapcsolatos fenntartásainkat vázolta, hangsúlyozván, hogy a Képviselőház szakbizottságában véglegesített szöveg önmagának ellentmondó hiszen az I. fejezetben kinyilvánított jogokat (az anyanyelven való tanulás jogát) a XIII. fejezet előírásai lényegesen korlátozzák. Képviselőink a szakbizottságban ezért a tervezet ellen szavaztak. Elmondta, hogy az Erdélyben évszázadokon át létező és mőködő oktatási struktúra visszaállítását kérik. Amihez Markó Béla hozzáfőzte, hogy a Tanügyi törvény elfogadása és mindenekelőtt milyensége pozitív vagy negatív jelzés arra vonatkozóan, hogy a román hatalom miképpen képzeli el az európai integrációt. Az oktatás kérdése számunkra létkérdés, a legfontosabb kérdés – jelentette ki Markó Béla.
Egy kérdésre válaszolva Markó Béla elmondotta, hogy az oktatásügyi szakizottság a Nemzeti Kisebbségi Tanács javaslatait is figyelmen kívül hagyta. Az RMDSZ nyitott a dialógusra a parlamenti pártokkal, szeretné, ha a problémákat itthon, magunk között oldanánk meg, ne kerüljünk abba a helyzetbe, hogy ismét azzal vádoljanak: nemzetközi szervekhez, az ET jelentéstevőihez fordulunk panaszainkkal.
Markó Béla bejelentette, hogy az SZKT csíkszeredai ülésszakára szívesen látják a sajtó képviselőit.

*** 1994. február 15-i keltezéssel Tiltakozást tett közzé a MISZSZ, a kolozsvári magyar ifjúsági szervezeteknek a székházukból való kilakoltatása ellen.
“Tagszervezetünk, a kolozsvári MADISZ, valamint a kolozsvári MISZSZ-iroda – hangzik a Tiltakozás , eddigi tevékenységével is bizonyította létjogosultságát, hasonlóképpen a KMDSZ. Mindezekért és a hosszú ideje ismétlődő kilakoltatási akcióknak nemcsak tagszervezetünk, de a MISZSZ mőködését is akadályozó volta miatt nem nézhetjük tétlenül, hogy az említett szervezetek létét veszély fenyegeti.
Ezúton is kérjük a kolozsvári Polgármesteri Hivatalt, a konfliktushelyzet elkerülése érdekében sürgôsen találjon megoldást, oly módon, hogy az új székhely megfelelő mőködési feltételeket (azonos nagyságú irodák, nemzetközi telefonvonalak, azonnal beköltözhető állapot) biztosítson szervezeteinknek.
Felkérjük a MISZSZ tagszervezeteit, tiltakozzanak a kolozsvári kollégáinkat ért igazságtalanság ellen!”
A Tiltakozást a MISZSZ elnöksége nevében Tamás László elnök és Dénes Judit Éva alelnök írta alá.

*** 1994. február 16-án, Markó Béla szövetségi elnök hivatalában fogadta John Cookot, az Amerikai Egyesült Államok Bukaresti Nagykövetségének tanácsosát. A vendég kérésére létrejött találkozón az amerikai diplomata aktuálpolitikai kérdésekben kérte az RMDSZ vezetőjének véleményét. Érdeklődött az Antonescu-szobor marosvásárhelyi felállításával kapcsolatos per állásáról, szövetségünknek a Nemzeti Kisebbségi Tanács által összeállított Kisebbségi törvénytervezettel kapcsolatos álláspontjáról, valamint a kormánypárt és az RNEP közötti tárgyalások kilátásairól.