1994. december 6., kedd II. évfolyam, 426. szám

*** 1994. december 5-én, Kolozsváron az MDF Für Lajos elnök vezette küldöttsége találkozott az RMDSZ vezetőivel. Az MDF küldöttségében részt vettek Kelemen András és Herényi Károly. Az RMDSZ részéről Markó Béla szövetségi elnök mellett jelen voltak: Takács Csaba ügyvezető elnök és Bodó Barna, Somai József, Kötő József ügyvezető alelnökök.
A találkozóra a kapcsolatok folytonossága jegyében került sor. Az elmúlt öt esztendő együttmőködését illetően kiemelték, hogy ennek mindkét fél nagy fontosságot tulajdonított, és erre a jövőben is hangsúlyt kívánnak fektetni. Az RMDSZ úgy értékelte, hogy ezeknek a kapcsolatoknak jelentős szerepük volt a határon túli magyarság önazonossága megőrzéséért folytatott küzdelemben. A kapcsolatok folytonosságának ápolásában rendkívül fontos, hogy többpárti megállapodás keretében biztosítsák a határon túli magyar nemzetrészek integrálását az egyetemes magyar közéletbe. A felek értékelése szerint a kapcsolatok építésében lényeges, hogy a határon túli magyarok kérdésében a magyarországi pártok között konszenzus alakuljon ki, előzetes egyeztetés alapján, mivel egyetemes magyar kérdésről és nem ideológiai pluralizálódásról van szó.
A találkozón tanácskoztak az erdélyi magyarság helyzetét alapvetően maghatározó kérdésekről, az oktatás, a mővelődés, a gazdaság vonatkozásában, és egyeztették az együttmőködés módozatait ezeken a területeken.

*** Hétfőn, december 5-én este Budapest felé hazatérőben a Für Lajos vezette MDF-küldöttséget Nagyváradon a Bihar megyei RMDSZ székházában fogadta Varga Gábor megyei elnök. A találkozón az MDF elnökén kívül jelen volt Kelemen András országgyőlési képviselő és Herényi Károly MDF-szóvivő.
Az MDF őszi tisztújítása óta ez a párt első magas szintő külföldi látogatása, s jelzésértékő, hogy első útjuk éppen Erdélybe vezetett. Für Lajos közölte: szeretnék élőbbé tenni az MDF kapcsolatait az RMDSZ-szel.

*** December 5-én, a hétfői képviselőházi interpellációk során két RMDSZ-képviselő intézett kérdést a kormány képviselőihez.
Kerekes Károly a radnóti hőerőmő villamosenergia-termelése után maradó ipari melegvíz felhasználásának kérdését vetette föl, amelyért indokolatlanul magas árat kell fizetnie a környéken eddig eredményesen gazdálkodó zöldségtermelő- és kutatóállomásnak. Ezzel kapcsolatban a Maros megyei képviselő azt kérdezte az Iparügyi Minisztérium illetékeseitől, hogy mi a fontosabb, hasznosítani a meleg vizet, vagy hagyni kárba veszni a megfizethetetlen ár miatt.
Borbély László a kormányfőhöz és az iparügyi miniszterhez intézett kérdést a némely megyében immár krónikussá váló benzinhiánnyal kapcsolatban, amely hovatovább az állampolgárok mozgásszabadságának alkotmányos jogát sérti. Mikor és hogyan látják megoldhatónak ezt a kérdést, és ha nem tudják megoldani, miért nem mondanak le? – kérdezte a Maros megyei képviselő.

*** Kedden, december 6-án délután a Képviselőházban sajtóértekezletet tartott az RMDSZ képviselőházi csoportja. A sajtóértekezleten, amelyen Márton Árpád, Borbély László és Kerekes Károly vett részt, az utóbbi napokban a Képviselőházban elhangzott és a nemrég más vezető politikusok által indított magyarság- és RMDSZ-ellenes támadások sorába jól illeszkedő megnyilvánulásokra – jelesen Petre őurlea és Lazőr Lődariu kirohanásaira (a Kovászna és Hargita megyei románok “elmagyarosítására” vonatkozó képtelen vádakra, illetve a marosvásárhelyi magyarok bőneinek ismételt felleltározására) adtak választ képviselőink. Kerekes Károly a Munkanélküliek korkedvezményes nyugdíjazására vonatkozó törvénytervezet helyzetéről adott tájékozatatást. Ez a törvénytervezet, amelynek megalkotásában az RMDSZ képviselői fontos szerepet vállaltak, túljutott a képviselőházi vitán, és módosításokkal ugyan, de végül is elfogadható formában a jövő héten kerül szavazásra.