1994. december 28., szerda II. évfolyam, 441. szám

*** 1994. december 27-én Kolozsváron megbeszélést tartott az Ügyvezető Elnökség több tagja, valamint Markó Béla szövetségi elnök.
A megbeszélés alkalmat adott az Ügyvezető Elnökségnek a főosztályok
tevékenységének áttekintésére és az Ügyvezető Elnökség, valamint a parlamenti csoport közvetlen feladatainak megjelölésére, különös tekintettel a Tanügyi törvénytervezet problematikájára, az RMDSZ 1995. január 7-én megtartandó 5. évfordulós rendezvényeire, továbbá a kongresszus előkészítésére.
A megbeszélésbe bekapcsolódó Tőkés László tiszteletbeli elnök tájékoztatta a jelenlévőket a körülötte kialakult helyzetről és a vele kapcsolatos sajtóközlemények jellegéről.
Az itt felvetődött kérdésekről 1994. december 28-án egy Kolozsváron szervezett sajtóértekezlet keretében tájékoztatták a mass-media képviselőit, ezen részt vett Tőkés László tiszteletbeli elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök és Bodó Barna politikai alelnök.

*** A karácsonyi ünnep miatt december 28-án, szerdán délelőtt hangzottak el a Képviselőházban a szokásos heti interpellációk, melyek során dr. Elek Barna Maros megyei képviselő Valeriu Tabőrő mezőgazdasági és élelmezési miniszterhez intézett kérdést a volt ÁMV-földek tulajdonosait az 1994/16. sz. földbérleti törvény alapján megillető jogok gyakorlati alkalmazásának késleltetése kapcsán, s arra kért választ, milyen intézkedéseket foganatosít a tárca az idézett törvény 25. cikkelyének alkalmazására, mely szerint a “részvényesek” bérbeadókká válnak és visszaigényelhetik földjeiket.
Ugyanakkor Kerekes Károly Maros megyei képviselő az RMDSZ-frakció nevében előterjesztett felszólalásában az Alkotmánybíróság által 1994. december 14-én alkotmányellenesnek minősített határátlépési illetékre vonatkozó 1994/50. sz. kormányrendeletről szóló törvény kapcsán azt tette szóvá, hogy bár a Hivatalos Közlöny 353/1994. december 21-i számában közölte az Alkotmánybíróság említett döntését, amely ilyenformán érvénybe kellett volna hogy lépjen, az illetékes szervek továbbra is beszedik az illetéket, mintha mi sem történt volna, mi több, a pénzügyminiszter kedden a Képviselőház plénuma előtt kijelentette, hogy a határátlépési illetéket továbbra is fizetni kell. Kerekes Károly fölhívta a figyelmet az Alkotmánybíróság semmibe vevésére, az Alkotmányt súlyosan sértő gyakorlatra, a jogállam szempontjából rendkívül veszélyes precedensre, és az RMDSZ képviselőházi csoportjának nevében követelte, hogy a kormány azonnal állítsa le a határátlépési illeték bevételezését.

*** 1994. december 21-én megtartotta második rendes ülésszakát a Gyergyó Területi Önkormányzati Konferencia.
A Konferencia megválasztotta Állandó Bizottságát a következő hat hónapra, melynek tagjai Romfeld János, dr. Borboly István és Gál Sándor. A Konferencia egyöntető döntése alapján javasolta a Gyergyói medence önkormányzatainak (helyi tanácsoknak), hogy alakítsák meg a Gyergyói Önkormányzatok Szövetségét. Megbízta az Állandó Bizottságot, hogy készítsék el a GYÖSZ alapszabály-tervezetét, költségvetési és együttmőködési tervezetét, s ezeket küldjék meg minden gyergyói önkormányzatnak, két hónapon belül pedig hívják össze a GYÖSZ alakuló ülését.
A Konferencia résztvevői úgy értékelték, hogy az RMGE, a Széchényi Alapítvány, a Gyergyószentmiklós Városi Önkormányzat és a Gyöngyösi Agrártudományi Főiskola által távoktatási formában beindított oktatási központ amellett, hogy fontos szakképesítési lehetőséget ad, segít a gazdálkodási szemléletváltásban, jótékony hatást gyakorol a térség szellemi, kulturális, gazdasági fejlődésére is. A Konferencia felkérte a Gyulafehérvári Érsekséget és a HTMH-t, hogy támogassák a főiskola elhelyezését a Csiky kertben.
A Konferencia úgy döntött, hogy hét küldöttel képviselteti magát az Országos Önkormányzati Konferencián, és megválasztotta küldötteit: Pál György (Remete), Balázs András (Ditró), Sajgó Árpád (Szárhegy), Molnár János (Gyergyóújfalu), Borboly István (Csomafalva), Gál Sándor (Alfalu), Dézsi Zoltán (Gyergyószentmiklós). Tartalék: Benedek László (Ditró) és Romfeld János (Gyergyószentmiklós).