1994. augusztus 9., kedd II. évfolyam, 343. szám

*** 1994. augusztus 9-én, kedden délután összeült Kolozsváron az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége. A tanácskozáson részt vesz Markó Béla szövetségi elnök is.
Az ülés napirendjén több időszerő kérdés is szerepel, köztük kiemelten a kisebbségi Tanügyi törvénytervezettel kapcsolatos kérdések. A testület a beérkezett javaslatok alapján szakértők bevonásával megvizsgálja és véglegesíti az RMDSZ által benyújtandó, a kisebbségi oktatást szabályozó törvénytervezetet. Ugyanakkor az Ügyvezető Elnökség foglalkozott a kisebbségi Tanügyi törvénytervezet támogatását szolgáló 250.000 aláírás megszervezésével.
Az ülés napirendjén szerepelnek továbbá az EBEÉ kisebbségi főbiztosának, Max Van der Stoel úrnak közeli romániai – benne kolozsvári – látogatásával kapcsolatos szervezési teendők, illetve a főbiztosnak átnyújtandó RMDSZ-dokumentumok előkészítése.
Lapzártakor az ülés munkálatai nem fejeződtek be, a hozott határozatokról holnapi tájékoztatónkban bővebben beszámolunk.