1994. augusztus 30., kedd II. évfolyam, 357. szám

*** Teodor Meleőcanu külügyminiszter közeli budapesti tárgyalásainak előkészítése jegyében Kovács László magyar külügyminiszter 1994. augusztus 29-én fogadta Gheorghe Petrusánt, a Magyarországi Románok Szövetségének elnökét, majd Markó Bélát, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét, akik tájékoztatást adtak a magyarországi román, illetve romániai magyar kisebbség helyzetéről, problémáiról. A találkozón külön figyelmet fordítottak a folyamatban lévő alapszerződési tárgyalásokra és a kisebbségeket is érintő más kérdésekre. Markó Béla átadta a magyar külügyminiszternek az RMDSZ állásfoglalását a román-magyar alapszerződéssel kapcsolatban.

*** Hétfőn, augusztus 29-én újabb politikai-szakmai egyeztető tárgyalásra került sor Budapesten a magyar kormány illetékesei és az RMDSZ küldöttsége között.
Az RMDSZ Markó Béla vezette küldöttségét Tabajdi Csaba miniszterelnökségi politikai államtitkár fogadta. A küldöttségben részt vett Tőkés László, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke, Takács Csaba ügyvezető elnök, Bodó Barna politikai alelnök. A megbeszélésen jelen volt Bálint-Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivatalának főosztályvezetője.
Az RMDSZ-küldöttség bemutatta a magyar kormány és a román kormány számára készített állásfoglalást, amely a két ország közötti alapszerződés elékészítéséhez nyújt érdekvédelmi szervezetünk által fontosnak, elengedhetetlennek ítélt kisebbségvédelmi szempontokat. A megbeszélésen megvitatták a kollektív jogok és az autonómia problémakörét, a román-magyar alapszerződés biztosítékait és megkötésének esélyeit, illetve az új magyar kormány kisebbségpolitikájának lényeges elemeit. Az RMDSZ vezetői tájékoztatták Tabajdi Csaba államtitkárt a magyar kormány kisebbségvédelmi politikájának fogadtatásáról a romániai magyarság körében.
A tárgyalásokon szó esett a határon túli magyarok támogatási rendszerének átláthatóvá tételéről, a Duna TV jövőjéről és a HTMH jövőbeli funkcióiról, különös tekintettel a tárcaközi koordinációra. A felek egyetértettek abban, hogy a már korábban elhatározott, az ösztöndíjrendszer és az anyagi támogatási rendszer megreformálásával, az erdélyi magyarság egzisztencia-teremtésének támogatásával, valamint a romániai magyar önkormányzati képviselők szakmai képzésének segítésére vonatkozó javaslatok előkészítésével foglalkozó munkacsoportok mellett létre kell hozni a kisebbségvédelmi fogalmakat, alapelveket tudományos és gyakorlati szinten tisztázó munkacsoportot is.