1994. augusztus 24., szerda II. évfolyam, 353. szám

*** A Közoktatási Minisztérium Nemzeti Kisebbségi Igazgatósága felkérésére értesítjük az érdekelt szülőket, hogy az új tanévre nézve is változatlanul érvényesek a 7642/1991.IX.2. és az azt módosító 5023/1993.V.24. jelzéső tanügyminisztériumi rendeleteknek azon kitételei, melyek biztosítják a nemzeti kisebbségekhez tartozó, román tannyelvő iskolákban tanuló diákok számára, hogy igényeljék anyanyelvük tantárgyként történő oktatását az adott tanintézetben. (Az ide vonatkozó szabályozás szövege megtalálható a Nemzeti Kisebbségi Tanács Învőőőmîntul cu predarea in limbile minoritőőilor címő, 1994-ben kiadott brosúrájában). Ezt a választott tantárgyat beiktatják az órarendbe, lehetőleg az ötnapos iskolai hét keretén belül, és hallgatása kötelezővé válik.
A tanügyi főhatóság Nemzeti Kisebbségi Igazgatósága felkéri a szülőket, hogy a tanulmányi csoportok, osztályok, szekciók idejében történő kialakítása érdekében, az igénylést tartalmazó, írásba foglalt kérvényt még a tanév megnyitása előtt tegyék le az iskolák titkárságán.
Félreértések vagy bármilyen probléma felmerülése esetén a lakhely szerint illetékes megyei tanfelügyelőségekhez kell fordulni, melyek kötelesek gondoskodni az idézett rendelkezések maradéktalan végrehajtásáról.