1995. augusztus 25., csütörtök II. évfolyam, 354. szám

*** KÖZLEMÉNY

1994. augusztus 24-én Budapesten Tabajdi Csaba a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárának és Törzsök Erika, a HTMH elnökhelyettesének, valamint Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnökének és Bodó Barna az RMDSZ politikai alelnökének szakértők részvételével megtartott újabb munkatalálkozójára került sor, melynek során a felek áttekintették a romániai magyarság érdekvédelmi szervezetével kialakított együttmőködés, valamint a magyar-román alapszerződéssel összefüggő kérdéseket, különös tekintettel annak a kisebbségek helyzetére vonatkozó cikkelyeire.
A tervezett alapszerződésről az RMDSZ kifejtette és javasolta, hogy a dokumentumnak integráns módon Kisebbségvédelmi Megállapodást kell tartalmaznia, melyben a szerződő felek a romániai magyar és a magyarországi román közösség számára identitásuk megőrzését és fejlesztését biztosító konkrét intézkedések meghozatalát vállalják.
Tabajdi Csaba politikai államtitkár ezúttal is hangsúlyozta, hogy a magyar fél a kormányprogramnak megfelelően a kétoldalú kapcsolatok javítását segítő, a román-magyar jószomszédsági viszonyhoz vezető olyan alapszerződés megkötését szorgalmazza, amelynek ugyanakkor messzemenőn ki kell terjednie a két ország kisebbségi jogainak szavatolására, azok gyakorlati érvényesítésére.
Az együttmőködés gyakorlati teendőivel kapcsolatosan a felek a kormányprogramnak a határon túli magyarságra vonatkozó fejezetének megfelelően megállapodtak a következő időszakra vonatkozó közös cselekvési programban. Az RMDSZ javaslatára – a HTMH koordinálásával – sor kerül az érdekelt tárcák, valamint a romániai magyarság érdekvédelmi szervezete ügyvezető elnökségének munkatalálkozóira. E megbeszélések feladata az együttmőködésre vonatkozó intézkedési program kidolgozása és annak intézményes keretek közötti megvalósítása.
A tanácskozáson tovább pontosították Tabajdi Csaba politikai államtitkárnak a korábbi munkatalálkozón tett javaslatait olyan szakmai munkacsoportok mőködtetésére, melyek a kisebbségek életét érintő legfontosabb kérdésekkel foglalkoznak:
– a kisebbségek érdekérvényesítési lehetősége a helyi közigazgatásban;
– a kisebbségek anyagi támogatásának rendszere;
– az ösztöndíj-rendszer mőködtetése;
– az egzisztencia teremtés lehetőségei a szülőföldön.