1994. augusztus 2., kedd II. évfolyam, 338. szám

*** KÖZLEMÉNY

Az 1994. augusztus 2-ára, Kolozsvár Főterére bejelentett ásatásokkal kapcsolatosan a következőket közöljük:
Az RMDSZ továbbra is fenntartja azon álláspontját, mely szerint a próbaásatás a helyi tanács határozata hiányában törvénytelen, és ez ellen tovább folytatjuk a bírósági eljárást. Ugyanakkor a próbaásatást – amelynek tudományos megalapozottsága és szükségszerősége is vitatható – az előzmények figyelembe vételével politikai diverziónak, magyarellenes provokációnak tartjuk. Ezért továbbra is a nemzetközi fórumokhoz és közvéleményhez fordulunk Kolozsvár Főtere és az ott található mővészeti és történelmi mőemlékek védelmezéséért, amelyek nemcsak a magyar kultúra szerves részei, de egyszersmind egyetemes értékek is.
Figyelembe véve a Grigore Zanc prefektus közleményében foglalt biztosítékokat, valamint az Erdélyi Történelmi Múzeum által rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokat, csak akkor folyamodunk újból a polgári engedetlenség eszközéhez, ha a próbaásatáskor az adott ígéreteket nem tartják be, s a szükséges méreteket túllépik, és így veszélyeztetve látjuk a Főtér hagyományos arculatát.
Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete köszönettel nyugtázza tagsága bátor kiállását, és támogatására az elkövetkezőkben is számít.

Kolozsvár, 1994. augusztus 1.

Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete

*** 1994. július 31-én, vasárnap, Fehéregyházán Petőfi Sándor halálának 145. évfordulójára emlékeztek.
A Petőfi-emlékmőnél beszédet mondott Markó Béla, az RMDSZ országos vezetősége nevében, Papp Kincses Emese a Csíki RMDSZ, Zonda Attila a Maros megyei RMDSZ részéről, Benyovszky Lajos székelykeresztúri polgármester, illetve Gábos Dezső, a fehéregyházi Petőfi Társaság nevében.
A megemlékezést mősor követte.