1994. augusztus 3., szerda II. évfolyam, 339. szám

*** 1994. augusztus 3-án, szerdán ülésezett a Romániai Demokratikus Konvenció Tanácsa. Az ülésen az RMDSZ képviseletében részt vett Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök.
A tanácskozáson megbeszélték az RDK szervezési kérdéseit, és elfogadták a Romániai Demokratikus Konvenció szervezésére vonatkozó Protokoll Kiegészítő Jegyzőkönyvét.
A dokumentum, amelyet az RDK-hoz tartozó pártok és politikai alakulatok vezetői írtak alá, a következőket tartalmazza:

A Romániai Demokratikus Konvenció döntéshozó testülete, az RDK Tanácsa, 1994. augusztus 3-án összeült, hogy határozzon az RDK átszervezéséről az elkövetkező választásokat megelőző időszakra. Az RDK Alapszabályzatában meghatározott döntéshozatali jogával élve, a Tanács a következőket határozta el:
1. Az RDK szervezésére vonatkozó Protokoll, amelyet az összes tagszervezetek képviselői 1993. februárjában négy évre aláírtak, továbbra is érvényes. A Protokoll az RDK-t alkotó alakulatok politikai szövetségének alapszabályzata és a politikai cselekvés jelen szakaszában megfelel a központi szintő szervezési követelményeknek.
2. A Protokoll két hónapon belül választási protokollal egészül ki, amely megszabja a választásokon részt vevő pártok hierarchizálásának elveit, az illető alakulatok területi súlyának alapján, pontosan meghatározott kritériumoknak megfelelően.
3. Megyei szinten az RDK szervezési struktúráját a helyi realitásoknak, minden párt területi tevékenységének az alapján határozzák meg. Az RDK megyei szervezeteit egy elnök/moderátor vezeti, akit konszenzussal választanak meg, vagy rotációs rendszer alapján jelöltek ki a megyében reprezentált alakulatok vezetői közül.
4. A nemzet szemében az RDK az alternatív politikai erő a hatalmon levő antireformista koalíció ellenében. Hogy a vele szemben támasztott alapvetően fontos követelményeknek megfelelhessen, az RDK elhatározza, hogy a Romániai Demokratikus Konvenció elnöke az RDK egyetlen jelöltje a következő elnökválasztásokon.
5. Jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv szerves része az RDK szervezési Protokolljának, és 1994. augusztus 15-től lép érvénybe. Azokat a politikai vagy polgári alakulatokat, amelyek eddig a határidőig nem írják alá a Kiegészítő Jegyzőkönyvet, úgy tekintik, mint amelyek visszaléptek a Romániai Demokratikus Konvencióból.
(Következnek a tagszervezetek vezetőinek aláírásai).