1994. augusztus 1., hétfő II. évfolyam, 337. szám

*** KÖZLEMÉNY

A lakosság önfeláldozó kiállásának köszönhetően 1994. július 7-én a kolozsvári Főtér hagyományos arculatának megváltoztatására, mővészi és mőépítészeti értékeinek megsemmisítésére irányuló kezdeményezés meghiúsult.
A kormány szakértői bizottságot nevezett ki, amelynek véleményezéséből egyértelmően kiderül, hogy az ásatások tudományos szempontból megalapozatlanok és legfeljebb csak próbaásatásra kerülhet sor, a megfelelő központi és helyi engedélyek beszerzésével, alapos előkészítés után.
Az előzmények ismeretében teljesen nyilvánvaló, hogy az augusztus 2-ra nagy sietséggel, mindenféle szakmai előkészítés nélkül bejelentett, még mindig tisztázatlan jellegő és mérető próbaásatás elsősorban politikai szándékokat takar, és a kezdeményezők nem mondanak le nacionalista, magyarellenes – és egyben kultúraellenes – céljaikról.
Sajnálatosnak tartjuk, hogy a kormány mostanáig nem volt képes vagy nem akarta egyértelmően tisztázni a helyzetet, és most is fennáll a veszélye a súlyos nacionalista provokációnak, hagyományos kulturális és történelmi értékek megsemmisítésének.
Éppen ezért továbbra is a nemzetközi közvéleményhez, az európai fórumokhoz fordulunk Kolozsvár Főterének, az ott található mővészeti és mőépítészeti értékeknek a megvédéséért.
Mivel a próbaásatás a helyi tanács határozata hiányában törvénytelen, tovább folytatjuk a bírósági eljárást.
Ugyanakkor a Kolozs megyei prefektus közleményébe foglalt biztosítékok önmagukban nem elegendőek és nem helyettesíthetik a törvény által megkövetelt municípiumi tanácsi engedélyt.
Véleményünk szerint a kormány határozott közbelépésére van szükség, véget kell vetni a törvénytelenségek, a politikai és etnikai provokációk sorozatának, ami jogos felháborodást és tömeges tiltakozást váltott ki Kolozsvár lakosságából. A további feszültségeket és tiltakozó megnyilvánulásokat csak a törvényesség, a tolerancia, a demokrácia elveinek határozott érvényesítésével lehet elkerülni.

Bukarest, 1994. augusztus 1.

Markó Béla Takács Csaba
szövetségi elnök ügyvezető elnök

*** 1994. július 29-én, pénteken, Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Frunda György szenátor, Varga Attila képviselő és Bakk Miklós, a Politikai Főosztály referense Budapesten egy megbeszélésen vettek részt Tabajdi Csaba államtitkár meghívására. A megbeszélésen egyetértettek abban, hogy a román-magyar alapszerződésnek garanciákat kell tartalmaznia a romániai magyarság helyzetének rendezésével kapcsolatban, és a kisebbségi cikkelyekbe bele kell foglalni az RMDSZ-programban szereplő alapelveket, a különböző autonómiaformákat, illetve az ezeknek megfelelő konkrét megoldásokat.