1994. július 29., péntek II. évfolyam, 336. szám

*** A területi szervezetek elnökeinek és szervezési alelnökeinek figyelmébe

Az Ügyvezető Elnökség által jóváhagyott információs rendszer beindításával a területi szervezetek számítástechnikai eszközöket kaptak, és szakembereket alkalmazhattak egy, az egész szövetségre érvényes, egységes rendszer mőködtetésére. A területi szervezetek informatikusai az eszközök átvételekor megkapták az erre vonatkozó szoftvereket, adatbázis-struktúrákat, szakmai utasításokat és a mőködéshez kötelező szabályozást.
A területi szervezetek nagy része igyekezett eleget tenni az ebből származó kötelezettségeknek.
Az eszközök átadásától eltelt időszakban a területi szervezetek egy része azonban nem fektetett kellő hangsúlyt az informatikai tevékenységre, a számítógépes adatgyőjtés helyenként nem mőködik folyamatosan, nem mindenütt szerelték be a távadatfeldolgozáshoz szükséges modemet, annak ellenére, hogy a személyi és gépi feltételek biztosítottak.
Az Információs rendszer mőködési szabályzata előírja, hogy a számítástechnikai eszközök, valamint a tárolt információk biztonságáért és rendeltetésszerő felhasználásáért a tagszervezetek elnökei és a kezelő személyzet felelős. Ugyanakkor a tagszervezeteknek kötelességük a szövetségi adatbank felé információt szolgáltatni, és joguk van az adatbankból a tevékenységükhöz szükséges információkhoz hozzájutni.
Ezen a téren a legsürgősebb feladat a tagnyilvántartás egységes számítógépes feldolgozása, melynek fő rendeltetése a belső választásokhoz szükséges hiteles adattár biztosítása.
Kérjük, szenteljenek több figyelmet e tevékenység megszervezésének és ellenőrzésének, melytől a szövetség mőködésének minőségi változása várható. Elsősorban a tagnyilvántartás adatait kell begyőjteni és számítógépbe vinni, mind a szövetség, mind a tagszervezet saját érdekében.
A tagnyilvántartási adatgyőjtéssel párhuzamosan egyéb adatok is szükségesek az adatbank feltöltéséhez:
– helyi RMDSZ- és nem RMDSZ-személyiségek név- és címtára;
– helyi alapítványok, egyesületek név- és címtára;
– hazai és külföldi intézmények, társaságok adatai, amelyekkel kapcsolatban állnak;
– magyar iskolák és osztályok katasztere;
– magyarságot, magyar intézményeket ért sérelmek, valamint egyéb adatok, amelyek állománystruktúráit az informatikusok megkapták.

Kolozsvár, 1994. július 27.

Somai József
szervezési alelnök