1994. április 26., kedd II. évfolyam, 270. szám

*** Április 22-én, Székelyudvarhelyen, az RMDSZ városi szervezete és a helyi tanács kezdeményezésére az ifjúság problémáival kapcsolatos megbeszélésre került sor, a helyi tanács keretében mőködő Ifjúsági Információs Iroda székházában. A tanácskozáson részt vettek Antal István és Asztalos Ferenc képviselők, Sófalvi László a városi RMDSZ elnöke, Balla Zoltán tanácsos, Kiss Ferenc, az Ifjúsági Információs Iroda vezetője, Nagy Pál, az Udvarhelyi Fiatal Fórum (UFF) elnöke, az Állampolgári Menedzser Egylet (ÁME) képviselője, valamint a Tamási Áron Líceum, a Bányai János Líceum és a Palló Imre Mővészeti szakközépiskola diákszervezeteinek képviselői.
A megbeszélés célja a kölcsönös tájékoztatás, valamint a város ifjúsági szervezetei gondjainak, elvárásainak, elképzeléseinek megismerése és a lehetséges együttmőködési területek felkutatása volt.
A megbeszélésen részt vett az “Ati-Beta” helyi kábeltelevízió riportercsoportja is.

*** Vasárnap, április 24-én, Erdőszentgyörgyön ünnepélyes keretek között került sor a Rhédey Claudia emlékszoba megnyitójára. A rangos eseményen jeles belföldi és külföldi vendégek vettek részt: Somai József és Kötő József, az RMDSZ ügyvezető alelnökei, Borbély László és Németh János Maros megyei képviselők, Burckhart Árpád, Maros megye alprefektusa és Virágh György, a megyei tanács alelnöke, valamint a Rhédey család leszármazottai.
A helyi református templomban celebrált ökumenikus istentiszteletet követően az ünnepi felszólalások Rhédey Claudia személyiségét méltatták. Az egybegyőlteket levélben üdvözölte Csiha Kálmán református püspök és Sütő András író.

*** A hétfői interpellációk során április 25-én az RMDSZ képviselőházi csoportja nevében Vida Gyula intézett interpellációt a kormányhoz a 18/1992-es Földtörvény alapján kibocsátott birtoklevelek utólagos módosításával kapcsolatban, kérvén a kormány politikai álláspontjának leszögezését a kérdésben. Több megyében ugyanis a községi, városi vagy megyei bizottságok visszavonják vagy módosítják a kiosztott birtoklevelet, ami súlyos jogi bonyodalmakat okoz. Vida Gyula interpellációjában kifejtette, hogy a Földtörvény alkalmazására létrehozott bizottságok hatásköre a birtoklevelek kibocsátásával véget ér, az utólagos módosítások immár az igazságszolgáltatás hatáskörébe tartoznak. Kérte az összes ilyen természető módosítások, illetve birtoklevél-visszavonások felderítését, a törvényesség visszaállítását és a vétkesek megbüntetését.