1994. április 25., hétfő II. évfolyam, 269. szám

*** Április 22-én, pénteken, a Romániai Demokráciáért Alapítvány rendezésében vitafórum zajlott le a fővárosban A Vãcãroiu-kormány költségvetési politikája és ennek kihatásai Románia fejlődésére címmel. A találkozón részt vettek az Országos Szakszervezeti Blokk (B.N.S.) képviselői, Emil Constantinescu professzor, a DL elnöke, más politikusok, a sajtó képviselői. Az RMDSZ részéről Vida Gyula, a képviselőházi frakció elnöke és Mátis Jenő, a Képviselőház költségvetési, pénz- és bankügyi szakbizottságának titkára vett részt a fórumon.
A vita során kidomborodott az idei költségvetés-tervezet gazdasági-pénzügyi megalapozatlansága és a jelenlegi kormány gazdaságpolitikai és pénzügyi koncepciójának teljes hiánya. A résztvevők sajnálattal állapították meg, hogy a tanügy, az egészségügy, a kutatás és a kultúra kap a legkevesebbet a költségvetésből.

*** 1994. április 24-én, vasárnap, a Nagyvárad-Újvárosi Református Templomban, mintegy kétezer érdeklődő jelenlétében tartott ökumenikus istentisztelettel kezdetét vette a Nagyvárad múltjához és jelenéhez kötődő, egyeztetett világi és egyházi rendezvények immár harmadik sorozata, a VARADINUM ’94. A Nemzedékről nemzedékre? címszó szellemében lezajlott rendezvény-nyitó ezúttal megkísérelte feltérképezni a jövendőt a tavaly megkeresztelt gyermekek névsorának felolvasásával, valamint a nagycsalád szimbolikus népszerősítésével. Igét hirdetett dr. Hegedős Lóránt, a Duna-melléki Református Egyházkerület püspöke, majd a résztvevőket köszöntötte Tőkés László református, illetve Tempfli József katolikus püspök.
A megnyitó ünnepségen jelen volt Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke, dr. Csapó József szenátor, illetve Rákóczi Lajos képviselő, valamint szinte teljes létszámban az RMDSZ Bihar megyei éa nagyváradi vezetősége.

*** Szombaton, április 23-án Kolozsváron, a Protestáns Teológia dísztermében, az Erdély történelmének nagyjait ábrázoló portrék, Bocskai István és Bethlen Gábor vigyázó tekintete alatt zajlott le az Emese álma címő országos középiskolás vetélkedő a magyarság őstörténetének és eredet-mondáinak köréből.
A szervezés gondjait az EMKE Kolozs megyei szervezete vállalta, Révész Erzsébet irányításával.
A verseny elődöntőjében 52 csapat vett részt Erdély minden tájáról, s egy negyven kérdésből álló teszt alapján elért pontszám szerint a legjobb 15 csapat került a Báthory István líceumban tartott középdöntőbe. Ebből a szakaszból a következő öt csapat került be a Magyarországon tartandó döntőbe: a székelyudvarhelyi Tamási Áron és csíkszeredai Márton Áron líceumok csapatai, a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc líceum két csapata, valamint a kolozsvári Református Kollégium csapata.
A versenyt irányító zsüri elnöke a történész Tonk Sándor, az Erdélyi Múzeum Egyesület alelnöke volt. Megnyitó beszédében hangsúlyozta: “Fontos eseményt jelent számunkra ez a mai. Fontos, hiszen az elmúlt évtizedekben nemigen adatott meg nekünk, hogy a történelmet oktató magyar anyanyelvő tanárok és a históriát kedvelő tanítványaik igen nagy számban és jószerint az egész erdélyi magyarság képviseletében győljenek egybe… A mi számunkra… a történelem szeretete nem lehet kedvtelés, intellektuális szórakozás, a mi számunkra népünk, az egész magyarság és sajátosan az erdélyi magyarság történetének tárgyilagos, tényszerő feltárása és ismerete kötelesség.”

*** 1994. április 22–23-án tartotta rendes ülését Temesváron a Reform Tömörülés. A napirenden szerepelt többek között az RT szervezési és mőködési szabályzatának vitája, a MISZSZ-RT szerződés ratifikálása, továbbá az RT programjának a vitája.
A résztvevők jóváhagyták a Reform Tömörülés RMDSZ-platformként való elismerését célzó beadványt és elfogadták a szervezési és mőködési szabályzatot. A végleges programot az RT május 27-én összeülő közgyőlése vitatja meg.

*** Április 23-án, szombaton délelőtt a Maros megyei RMDSZ találkozót szervezett gazdasági és pénzügyi szakemberekkel.
Több mint 50 kis- és középvállalkozó jelent meg az RMDSZ marosvásárhelyi székházában, ahol Borbély László megyei elnök, Frunda György szenátor, Elek Barna képviselő, Virágh György, a megyei tanács alelnöke, Fodor Imre megyei tanácsos, Béres András és Kolozsvári Zoltán városi tanácsosok fogadták a meghívottakat.
A résztvevők megtárgyalták az időszerő gazdasági-pénzügyi gondokat, a jelenlevő szenátor, illetve képviselők tájékozódtak azokról a gazdasági nehézségekről, amelyek megoldása törvénymódosítást igényelne, megvitatták a kis- és középvállalkozások szakszerőbb támogatási lehetőségeit és módozatait. Elhangzott egy olyan javaslat is, hogy alakuljon vállalkozók klubja Marosvásárhelyen.
A vállalkozók nagyon hasznosnak ítélték az RMDSZ kezdeményezését, értékelték és továbbra is igénylik a hasonló jellegő találkozók, tanácskozások megszervezését.
A következő, hasonló jellegő rendezvényt a Maros megyei RMDSZ a Hay Management Consultants vezetési tanácsadó vállalatcsoporttal közösen rendezi meg 1994. május 13–14-én, amikor egy vezetőképző szemináriumon vehetnek részt az érdeklődők és meghívottak.