1994

1994. április 27., szerda II. évfolyam, 271. szám

*** Az Ügyvezető Elnökség 1994. április 26-án ülésezett Kolozsváron.
A belső választások előkészítése érdekében a testület foglalkozott az 1992-es népszámlálás közösségünkre vonatkozó adataival, az adatfeldolgozás felülvizsgálásának és kiegészítésének kérdésével. A megbeszélésen mint meghívott szaktanácsadó jelen volt Madaras Lázár képviselő. Magyari Nándor önkormányzat- és reformügyi alelnök, illetve Madaras Lázár előterjesztésének meghallgatása és megvitatása után az Ügyvezető Elnökség az alábbi határozatot fogadta el:

HATÁROZAT

Az Ügyvezető Elnökség a belső választások előkészítését célzó program keretében az Önkormányzat- és Reformügyi Főosztály mellett statisztikai szakcsoportot hoz létre, mely május 12-én tartja alakuló ülését. A csoport kialakítja saját mőködési szabályzatát, rövid- és hosszútávú programját, kidolgozza a tevékenysége biztosításához szükséges költségvetési tervét, és megvitatásra, illetve jóváhagyásra az Ügyvezető Elnökség elé terjeszti.
A szakértői csoport tagjait az Ügyvezető Elnökség nevezi ki.
A szakértői csoport elsődleges feladata a belső választásokhoz szükséges adatbázis és statisztikai háttér biztosítása.

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

Az Ügyvezető Elnökség megállapította, hogy a kidolgozás alatt álló Európai Stabilitási Egyezmény a kisebbségek kérdésének kielégítő rendezésére törekszik, csakhogy a folyamat jelentősen eltávolódott attól az indító kerettől, ami a Balladur-terv volt. Az Ügyvezető Elnökség ezzel kapcsolatban állásfoglalás-tervezetet terjeszt a májusi SZKT elé, amelynek kidolgozásával – a parlamenti frakciók bevonásával – a Politikai Főosztályt bízta meg.
Az Ügyvezető Elnökség úgy döntött, hogy a FUEV május 12–13-án Gdanskban sorra kerülő kongresszusán megvitatandó dokumentumokról az RMDSZ szakértői véleményt juttat el a szervezőkhöz. A két dokumentum – az európai emberjogi egyezmény protokollumaként kidolgozott, az Európai Népcsoportokhoz Tartozó Személyek Alapvető Jogai címő, illetve az Európai Népcsoportok Autonómiajogai különegyezmény-javaslat – nemzetközi keretet kínál korunk stabilitást meghatározó kérdésének, a kisebbségi ügynek a rendezésére, fontosságuk tehát számunkra rendkívüli.
A Szövetség címő lap terjesztésével kapcsolatban az Ügyvezető Elnökség megállapította, hogy a kiadvány fogadtatása általában jó, de vannak szervezetek, ahol a terjesztéssel kapcsolatosan különböző kérdéseket fogalmaztak meg. Ezekre a választ az ÜE eljuttatja minden szervezethez.
Az Ügyvezető Elnökség tanácskozott az Ifjúsági Főosztály létrehozásának lehetőségéről. A kérdés vitájánál jelen voltak Tamás László, a MISZSZ elnöke és Toró T. Tibor, a MISZSZ frakcióelnöke. Egyetértettek abban, hogy szükség van az ifjúság aktív részének közvetlen bevonására az RMDSZ önkormányzat- és társadalomépítő törekvéseire, a sajátos ifjúsági érdekek hangsúlyosabb megjelenítésére a szövetség döntéshozó végrehajtó szintjein, valamint egy olyan ifjúsági területre, amely az RMDSZ alakulóban lévő ifjúságpolitikáját gyakorlatba ülteti. A MISZSZ képviselői által bemutatott elképzeléseket a vita során javasolt módosításokkal a következő ÜE-ülésig a MISZSZ választmánya véglegesíti, miután egyeztetett a többi ifjúsági szervezettel. Az ÜE ekkor dönt a főosztály létesítéséről, és ezt a döntést a soron következő SZKT-ülésen elfogadásra előterjeszti.
A testület megvitatta a Szervezési Főosztály javaslatát az Ügyvezető Elnökség és a parlamenti csoport közötti együttmőködés jobb megszervezéséről. A javaslatot a két parlamenti csoport április 27-i, szerdai együttes ülésén vitatja meg Takács Csaba ügyvezető elnök jelenlétében.