1994. április 20., szerda II. évfolyam, 266. szám

*** Az RMDSZ Maros megyei szervezete április 23-án délelőtt 10 órai kezdettel a megyei székházban (Bolyai u. 30. sz.) találkozót rendez gazdasági szakemberekkel, vállalatvezetőkkel, üzletemberekkel.
A találkozón részt vesznek szenátorok és képviselők: Frunda György, Borbély László, Elek Barna, valamint Virágh György, a megyei tanács elnöke, Fodor Imre megyei tanácsos, Béres András és Kolozsvári Zoltán városi tanácsosok.
A tanácskozás célja, hogy az RMDSZ megválasztott képviselői jobban tájékozódjanak az időszerő gazdasági-pénzügyi gondokról, lehetőségekről, és kölcsönösen megvitassák, hogyan lehetne Maros megyében fokozottabban és szakszerőbben támogatni a kis- és középvállalkozásokat.

*** Kedden, április 19-én, a Parlament együttes ülésén sor került a főiskolákat akkreditáló országos bizottság tagjainak kijelölésére. Az erre vonatkozó 1993/88-as törvénytervezet vitájában az RMDSZ annak idején kifejtette, hogy ebben a bizottságban biztosítani kell a kisebbségek képvisletét is. Ez sajnos nem történt így, a bizottságnak nincs egyetlen kisebbségi tagja sem, aki ismerné a nemzetiségi oktatás sajátos problémáit. Ezért az RMDSZ parlamenti csoportja a bizottság létrehozásának elnapolását javasolta. Minthogy ezt a javaslatot a törvényhozás elvetette, az RMDSZ szenátorai és képviselői a bizottságba jelöltek ellen szavaztak.