1994. április 18., hétfő II. évfolyam, 264. szám

*** 1994. április 14–16-a között a Magyar Mővelődési Intézet rendezésében került sor Balatonalmádiban a Kisebbségek kulturális autonómiája címő nemzetközi konferenciára. Finnországi, szlovéniai, belgiumi, dániai, spanyolországi, svájci, lengyelországi szakemberek ismertették a konszolidált demokratikus struktúrák kulturális autonómia-modelljeit, majd tájékoztatók hangzottak el kisebbségben élő magyar közösségek és a magyarországi nemzeti kisebbségek mővelődési életéről, a kulturális autonómia közjogi és civil lehetőségeiről. A romániai magyarság elvárásait és lehetőségeit a nemzeti kisebbségek és autonóm közösségek törvénytervezetében megfogalmazott elvek alapján Kötő József, az EMKE főjegyzője mutatta be. A konferencián előadást tartott Félix Ermacora profeszor, a FUEV elnöke.

*** Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete 1994. április 16-án, szombaton, küldöttgyőlést tartott, amelyen részt vettek a megyei választmány tagjai, a Kolozs megyei parlamenti képviselet (egy szenátor és három képviselő), az RMDSZ-körzetek, valamint a tag- és társult szervezetek küldöttei, az RMDSZ megyei önkormányzati képviselőinek vezető testülete, meghívottak, újságírók.
A küldöttgyőlés meghallgatta a megyei elnök 1993-as évről szóló jelentését, az önkormányzatok, a szenátor, valamint a képviselők beszámolóját saját tevékenységüket illetően. Megvitatásra került az a megyei alapszabályzat-módosító tervezet, amely biztosítja a megyei szervezet új, a jelen időszak elvárásaihoz igazodó struktúráját. A javaslatok elhangzása és megvitatása után, a küldöttgyőlés elfogadta a létező megyei Alapszabályzat módosítását.
Ennek következményeként a Megyei Választmány és a Megyei Elnökség feloszlatta önmagát, és sor került a Megyei Képviselők Tanácsának (MKT) megalakítására. A megyei döntéshozó testület 61 tagú.
Az elfogadott alapszabályzat-módosítások értelmében megalakult a Megyei Ügyvezető Tanács (MÜT) is, amely két MKT-ülés között operatív döntéseket hoz és hajt végre. A MÜT vezető testülete a Megyei Elnökség, élén a megyei elnökkel. Az MKT megválasztotta az 5 tagú Állandó Bizottságot: egy elnököt (Gyémánt Mihály), két alelnököt (Dénes Judit, Moldován Béla) és két titkárt (Schwartz Róbert,Szatmári Tibor).
Megyei elnöknek Molnos Lajost választották.
A megyei elnök a három héten belül sorra kerülő MKT-ülésen javaslatot terjeszt elő a három megyei alelnök személyét illetően. Az MKT-nak ugyanakkor meg kell választania a Megyei Ellenőrző Bizottságot és a Megyei Etikai Bizottságot is.
A Megyei Tanácsadó Testületben a társ- és tagszervezetek, a belső politikai szerveződések (platformok, pártok), a történelmi magyar egyházak képviselői, valamint jeles kolozsvári és Kolozs megyei személyiségek vesznek részt, felkérésre).Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete minden, a romániai s ezen belül a Kolozs megyei magyarságot érintő létfontosságú kérdésben kikéri a Tanácsadó Testület véleményét, döntéshozatal előtt azzal konzultál, egyezteti saját elképzeléseit.

*** A törökországi Trabzonban kerül sor április 20–21-e között a Fekete-tengeri Parlamenti Unió gazdasági bizottságának ülésére, amelyen Kerekes Károly Maros megyei képviselő által vezetett négy tagú román parlamenti küldöttség is részt vesz. Napirenden szerepel a tagországok vámszabályainak javítása, a Fekete-tenger partvidékén megépítendő autópálya tervének megvitatása, valamint a térség környezetvédelmi problémáinak a megoldása.