1994

1994. április 15., péntek II. évfolyam, 263. szám

*** 1994. április 13-án, az RMGE elnöksége Nagykárolyban fogadta a Magyarországi Földmővelésügyi Minisztérium küldöttségét, amely Szabó János földmővelésügyi miniszter vezetésével látogatott hazánkba. A találkozón részt vettek Arad, Bihar, Máramaros, Szatmár, Szilágy megyei RMGE- és RMDSZ-vezetők, gazdasági és mezőgazdasági szakemberek.
A találkozó alkalmával megvitatásra kerültek a gazdasági, oktatási, kutatási területken való együttmőködés lehetőségei,valamint más időszerő kérdések. A megbeszélések után a vendégek és a házigazdák közösen ellátogattak Kaplonyra, Kálmándra és Börvelyre, ahol vállalkozókkal, magángazdákkal, mezőgazdasági társulások vezetőivel és a lakossággal találkoztak.

*** Pénteken, április 15-én, Borbély László megyei elnök elnökletével munkaülést tartott az RMDSZ Maros megyei vezetősége. Az ülésen részt vett Takács Csaba a szövetség ügyvezető elnöke.
A tanácskozáson szóba került a kétnyelvő feliratok kérdése, a Maros megyei önkormányzati konferencia előkészítése, az SZKT és az Egyeztető Tanács munkálatainak szervezési kérdései, valamint a Marosvásárhelyen felállítandó Bernády György szoborral kapcsolatos gyakorlati kérdések.