1993. szeptember 20., hétfő I. évfolyam, 123. szám

***      Hivatalos romániai látogatása során Jeszenszky Géza magyar külügyminiszter 1993. szeptember 17-én Marosvásárhelyre érkezett.

A megyeháza megtekintése, valamint a prefektussal, a város polgármesterével és a megyei tanács képviselőivel folytatott megbeszélések után a magyar diplomácia vezetője értelmiségiekkel, a politikai pártok képviselőivel, Maros megyei parlamenti képviselőkkel és szenátorokkal, a kulturális-mővészeti élet, az egyházak személyiségeivel, helyi vállalatok és intézmények vezetőivel találkozott.

Ioan Racoløea prefektus üdvözlő szavai után Jeszenszky Géza külügyminiszter szólt az egybegyûltekhez. Beszédében kifejtette abbéli reményét, hogy e találkozások hasznosak lesznek, mert a béke alapfeltétele egymás jobb megismerése, az állandó párbeszéd.

Ezután a jelenlevők kérdéseket tettek fel Jeszenszky Gézának.

Octavian Pleša, az Országos Innovációs Központ főmenedzsere a romániai feltalálók eredményeiről szólt, majd ajándékot adott át a magas rangú magyar vendégnek.

Adrian Moisoiu, a Nagyrománia Párt helyi vezetője Horthy Miklós temetése kapcsán tett fel kérdést a magyar diplomácia vezetőjének. Jeszenszky Géza válaszában közölte, hogy minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy hamvai a szülőhazája földjében nyugodjanak.

Az RNEP helyi elnöke, Ioan Judea köszöntötte ezután a vendéget, és tanácsolta, hogy információit ne a vezetőktől, hanem az utca emberétől szerezze be. Utána Frunda György szólalt fel, aki kifejtette, hogy 45 év után új mentalitásra van szükség, mert úgy lehetünk nemcsak toleránsak, hanem barátok is, közös sorsunk jobbrafordulása érdekében.

A találkozó után a magyar külügyminiszter és kísérete megkoszorúzta az 1989 decemberi mártírok emlékmővét, koszorút helyezett el a Székely Vértanúk emlékmővénél, valamint a Román Hősök sírjánál.

A prefektus által adott ünnepi ebéd után a magyar külügyminiszter az RMDSZ megyei székházában találkozott a Szövetség megyei elnökségével,valamint a városi, illetve megyei tanács RMDSZ-tanácsosaival, akik a prefektúrán szervezett délelőtti találkozóra nem kaptak meghívót.

A Bolyai-téri székházban a magas rangú vendéget Markó Béla szenátor, szövetségi elnök, majd Borbély László képviselő, a megyei szervezet elnöke köszöntötte. A városi tanácsosok nevében Kolozsvári Zoltán, a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt képviseletében Varga László országos elnök szólalt fel.

Ezt követően Jeszenszky Géza meglátogatta a Bolyai Kollégiumot, a Teleki Téka könyvtárat, valamint a református Vártemplomot.

A délután folyamán a magyar külügyminiszter otthonában kereste fel Sütő András írót.

Az esti órákban Jeszenszky Géza és kísérete meghallgatta a helyi filharmónia rendkívüli koncertjét, majd a város polgármestere, Nagy Győző adott vacsorát a magyar külügyminiszter tiszteletére.

  1. szeptember 18-án, szombaton a magyar külügyminiszter Erdőszentgyörgyre és Szovátára látogatott, majd Hargita megyében folytatta erdélyi körútját, amelynek során ellátogatott Parajdra, Korondra és Farkaslakára, ahol megkoszorúzta Tamási Áron sírját, majd Székelyudvarhelyen találkozott a város vezetőivel. Ezután Fehéregyházán megkoszorúzta a Petőfi Sándor emlékmővet és megtekintette a segesvári várat. Visszatérve Marosvásárhelyre, a magas rangú magyar diplomata még aznap este Temesvárra repült, ahol másnap – szeptember 19-én – találkozott a megye és a város vezetőivel, megkoszorúzta a temesvári mártírhősök emlékmővét és részt vett a józsefvárosi református templomban tartott istentiszteleten, amelyen Tőkés László püspök hirdetett igét.

Erdélyi látogatása valamennyi állomásán a lakosság mindvégig élénk érdeklődéssel és rokonszenvvel kísérte a magasrangú magyar vendéget.

Jeszenszky Géza még vasárnap Bukarestbe repült, ahol újabb találkozóra került sor Teodor Melešcanu külügyminiszterrel, majd a két diplomata sajtóértekezleten értékelte a látogatás eredményeit, várható és kívánatos hatásait a román-magyar kapcsolatok alakulásában.