1993

1993. szeptember 17., péntek I. évfolyam, 122. szám

***      Szeptember 17-én, pénteken az Amerikai Kongresszusi Könyvtár keretében mőködő kutató és politikai elemzőcsoport négy tagja – Francia T. Miko, Dr. Sergiu H. Verona, Mary S. Bernheisel és Mary Nell Bruant – valamint Anthony M. Kolankjewicz, az Egyesült Államok Nagykövetségének politikai tanácsosa látogatott el az RMDSZ bukaresti székházába. Az ez alkalommal létrejött találkozón a szövetséget Takács Csaba ügyvezető elnök, Bodó Barna politikai alelnök, Birtalan Ákos és Szilágyi Zsolt képviselők, valamint Niculescu Antal, az Elnöki Hivatal politikai tanácsosa képviselték. A vendégek látogatásának célja fölmérni azt, hogy a kommunizmusból kivezető úton elindult Románia milyen politikai információs támogatásra érdemesül. A több mint egyórás tanácskozáson szóba került a Nemzeti Kisebbségi Tanáccsal kapcsolatos álláspontunk, az RMDSZ Memoranduma és a hatalomnak, illetve az ellenzéknek a kisebbségi kérdéshez való viszonyulása.

 

***      Brassó megyében szeptember 15-én az 1993/94-es tanév kezdetét jelző iskolacsengők reggel 9 órakor szólaltak meg – megnyitó ünnepségre szólítva diákokat, szülőket, pedagógusokat egyaránt.

A brassói Áprily Lajos Líceumban, illetve a magyar tagozattal rendelkező elemi iskolák és líceumok tanévnyitóján a diákokon, szülőkön kívül jelen voltak egyházaink képviselői, valamint az RMDSZ Brassó megyei szervezetének vezetői is.

Brassóban és Négyfaluban, Szecselevárosban, a délután folyamán ökumenikus istentiszteletre került sor, amelyen a helységek magyar diákjai, szülők, tanítók, tanárok, az RMDSZ tisztségviselői és tagjai is részt vettek. Az iskolai és egyházi rendezvényekről, istentiszteletekről, szülők, gyerekek és pedagógusok egyaránt abban a hitükben megerősődve tértek haza, hogy az egyház és az iskola magyarságtudatunk, megmaradásunk fô tényezői voltak és maradnak.

 

***      Névadója, a Nobel-díjas magyar tudós születése 100. évfordulójáról emlékezett meg Szatmárnémetiben az RMDSZ mellett tevékenykedő Szent-Györgyi Albert Társaság. A szeptember 16-án, csütörtök délután a Római Katolikus Püspökség előadótermében sorra került ünnepi ülésen nemcsak a Társaság tagjai vettek részt. Közel százan hallgatták meg Kornhoffer Vilmos kutatógyógyszerész Szent-Györgyi Albert tudományos munkásságáról szóló előadását, majd a Csirák Csaba összeállította és a lelkes szatmári mőkedvelők által bemutatott irodalmi mősort, melynek külön érdekessége volt a tudós mellett a költő Szent-Györgyi Albert megismertetése.