1993. szeptember 16., csütörtök I. évfolyam, 121. szám

***      1993. szeptember 16-án, romániai hivatalos látogatásának második napján, Jeszenszky Géza magyar külügyminiszter az RMDSZ bukaresti székházába látogatott. Ez alkalommal rövid eszmecserére került sor a magyar diplomácia vezetője és Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, valamint Csiha Tamás, a Szövetségi Képviselők Tanácsának elnöke között. Ezt követően a magyar külügyminiszter találkozott az RMDSZ szenátusi és képviselőházi csoportjának tagjaival.

A magas rangú vendéget köszöntve, Markó Béla szövetségi elnök hangsúlyozta, hogy a romániai magyarság számára rendkívül fontos a román-magyar viszony alakulása, s ebben az összefüggésben kiemelt jelentőségő ez a találkozó. Ugyanakkor elmondotta, hogy a romániai magyarság helyzete, jogos követelései sem a törvényhozás szintjén, sem más szinten nincsenek megoldva, és a kérdés rendezése elkerülhetetlen eleme a két ország közötti viszonynak. Hiszen míg a romániai magyarság alapvetően érdekelt az ország általános demokratizálódásában, ugyanakkor ez a közösség a magyar nemzet elszakíthatatlan részének vallja magát.

Jeszenszky Géza magyar külügyminiszter rövid értékelést adott a magyar kormány külpolitikájáról, és hangsúlyozta, hogy a budapesti kormány rendkívül fontosnak tartja a határon túli magyar kisebbségek helyzetének alakulását. Román partnereivel folytatott tárgyalásai alapján úgy értékelte, hogy jó esély van a nemzetközi dokumentumokban lefektetett alapelveknek megfelelő kisebbségi törvény megalkotására Romániában, illetve arra, hogy a két ország között megkötendő alapszerződés európai normák szerint rendezze a magyar kisebbség helyzetét. Utalt arra, hogy a két ország közti kapcsolattartásnak fontos eleme az emberi kapcsolatok ápolása, s ezért a magyar kormányzat több új határátkelőhely megnyitását szorgalmazza, amire a román fél részéről is megvan a hajlandóság.

A szenátusi frakció nevében Verestóy Attila, a képviselőházi csoport nevében Varga Attila köszöntötte a magas rangú magyar vendéget. Rövid beszédükben mindketten kiemelték, milyen fontos parlamentereink számára a kapcsolattartás intézményesített formája, aminek köszönhetően az RMDSZ teljes parlamenti csoportjának alkalma nyílt tapasztalatszerző látogatást tenni Budapesten, az Országházban.

 

***      Ugyancsak csütörtökön, szeptember 16-án az RMDSZ bukaresti székházának vendége volt az amerikai Nemzetközi Republikánus Intézet (IRI) két képviselője: Claire D. Sechler, az IRI Kelet- és Közép Európai Régiójának igazgatója és John D. Anelli, az IRI program romániai ügyvivője. A találkozón az RMDSZ-t Bodó Barna politikai alelnök, Hosszú Zoltán és Buchwald Péter szenátorok, Szilágyi Zsolt képviselő és Niculescu Antal, az Elnöki Hivatal politikai tanácsosa képviselte.

A vendégek kifejtették, hogy az IRI folytatni szeretné a közel egy éve félbe szakadt romániai tevékenységét. E program szerint az IRI a törvényhozásban szerzett gazdag tapasztalatát szeretné megosztani a romániai demokratikus pártok képviselőivel, és vállalja e pártok képviselőinek továbbképzését, ugyanakkor mőszaki segítséget is felajánlott. A vendégek felkérték az RMDSZ-t, októberig nyújtson be Anelli úrnak egy lajstromot arról, hogy miben lehetnének segítségére szövetségünknek.