1993

1993. szeptember 13., hétfő I. évfolyam, 118. szám

***      A Szövetségi Képviselők Tanácsának tagjaihoz:

 

 1. szeptember 25-ére, szombat reggel 8 órára, Marosvásárhelyre összehívom az SZKT rendes ülésszakát. Az ülésszak kétnapos.

Fölkérem az Egyeztető Kerekasztal tagjait, hogy az SZKT ülésszakát megelőző napon, szeptember 24-én, pénteken délután 17 órakor üljenek össze, ugyancsak Marosvásárhelyen. Az Állandó Bizottság közlése szerint ugyanazon a napon, délután üléseznie kell a Közigazgatási és Önkormányzati Állandó Szakbizottságnak is.

Az SZKT ülésszakára az Állandó Bizottság a következő napirendet javasolja:

 1. A szövetségi elnök politikai állásfoglalása.
 2. Az SZKT Mőködési Szabályzatának módosítása (13. sz. Határozat).
 3. Az RMDSZ Alapszabályzatára vonatkozó határozatok.
 4. Az Állandó Bizottság megválasztása.
 5. Az Ideiglenes Kivizsgáló Bizottság jelentése (zárt ülés).
 6. Az ügyvezető elnök beszámolója.
 7. Az Etikai Bizottság Mőködési Szabályzata.
 8. A Szabályzat-Felügyelő Bizottság Mőködési Szabályzata.
 9. A Felügyelő Bizottság Mőködési Szabályzata.
 10. Határozat az RMDSZ részvételéről a Nemzeti Kisebbségi Tanácsban.
 11. Hargita és Kovászna megyék politikai helyzetének megvitatása.
 12. Különfélék.

 

Bukarest, 1993. szeptember 13.

 

                                                                                                Markó Béla

                                                                                                szövetségi elnök

 

***      Antall József, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke 1993. szeptember 10-én fogadta hivatalában a legnagyobb határon túli magyar érdekképviseleti szervezetek képviselőit: Markó Bélát, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét, Duray Miklóst, az Együttélés Politikai Mozgalom elnökét, Csáky Pált, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom parlamenti frakcióvezetőjét, Ágoston Andrást, a VMDK elnökét és Milován Sándort a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége alelnökét.

 

***                                                           KÖZLEMÉNY

 

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 1993. szeptember 11-én ülésezett Kolozsváron.

Az Ügyvezető Elnökség tájékoztatókat hallgatott meg az EDU-konferencia munkálatairól, a Kelet-Európai Nemzetiségi Fórum tanácskozásán való részvételéről, a Kisebbségi törvénytervezetet  előkészítő bizottság munkálatairól és a csíkszeredai polgármester-választás eredményeiről. A tájékoztatókat megbeszélés követte. Az Ügyvezető Elnökség megbízta az Önkormányzat- és Reformügyi Főosztályt a Kisebbségi törvénytervezetet előkészítő bizottság mőködési feltételeinek biztosításával.

Az Ügyvezető Elnökség elemezte a Románia Európa Tanácsba történő feltételéről szóló Memorandum közvéleményben kiváltott visszhangját. A testület ismételten szükségesnek tartja leszögezni, hogy ellenzi a Memorandum megvitatását a Parlamentben, mivel a pártok, valamint politikai szervezetek programja az országban érvényes törvényes előírások szerint nem képezheti parlamenti vita tárgyát. A Memorandumban foglalt igények megismertetéséért és elfogadtatásáért kerekasztal-megbeszélés összehívását javasolja az RMDSZ, Románia elnöke, valamint a pártok vezetői részvételével. Az Ügyvezető Elnökség ennek érdekében megteszi a megfelelő lépéseket.

Az Ügyvezető Elnökség elemezte a Szövetségi Képviselők Tanácsa szeptember 25–26-i ülésén az Ügyvezető Elnökség által beterjesztendő dokumentumokat és kijelölte a dokumentumok véglegesítéséért felelős szerkesztő bizottságot.

Az Ügyvezető Elnökség a továbbiakban a szövetség és saját mőködésére vonatkozó operatív kérdéseket vitatott meg. A szeptember hónap végi torlódás miatt a területi szervezetek alelnökeivel eredetileg szeptember 24-re tervezett megbeszélést október 1-re halasztja.

 

Kolozsvár, 1993. szeptember 13.

 

                                                                                                Takács Csaba

                                                                                                ügyvezető elnök