1993. szeptember 1., szerda I. évfolyam, 110. szám

***      Az Ügyvezető Elnökség 1993. augusztus 31-i ülésén, melyen meghívottként részt vett Tőkés László tiszteletbeli elnök, Borbély László képviselőházi frakcióelnök, a Nemzeti Kisebbségi Tanács-beli küldöttségünk tagja, valamint Frunda György szenátor, az RMDSZ Európa Tanács-beli képviselője, megtárgyalta a szövetségnek a Nemzeti Kisebbségi Tanáccsal kapcsolatos álláspontját s figyelembe véve a Markó Béla szövetségi elnök és az Ügyvezető Elnökség augusztus 30-i tanácskozásán megfogalmazott állásfoglalását, a következő

 

                                                               HATÁROZAT-ot

 

hozza nyilvánosságra:

Tekintettel arra, hogy megállapítást nyert: a Nemzeti Kisebbségi Tanács, bár elfogadta az RMDSZ javaslatainak egy részét, saját szabályzatának megfelelően mőködve, ajánlattevő hatáskörének következtében nem válhatott a kisebbségi jovgédelem hatékony eszközévé; a kisebbségek képviselői, ebben a keretben – a kormány politikai akaratának hiányában – nem érhetnek el reális eredményeket;

figyelembe véve, hogy a kormány, a jelenlegi hatalom megtárgyalásra sem méltatta a Nemzeti Kisebbségi Tanács ajánlásait;

tekintve, hogy az SZKT 10. számú Határozata leszögezi, hogy amennyiben a kormány és a Parlament nem lép határozottan a Nemzeti Kisebbségi Tanács ajánlásainak törvényerőre emelése irányában, és nem teljesülnek az RMDSZ által jogosan felvetett követelménynek;

megállapítva, hogy az SZKT 10. számú Határozatában megszabott elvárások 1993. augusztus 31-ig nem teljesültek,

az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége, ezzel a dátummal visszahívja a szövetség képviselőit a Nemzeti Kisebbségi Tanácsból.

 

Kolozsvár, 1993. augusztus 31.

 

                                                                                    Takács Csaba                                   

                                                                        az RMDSZ ügyvezető elnöke

 

 

***                                                           KÖZLEMÉNY

 

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége folyó év augusztus 31-én Kolozsváron ülésezett. Az ülésen meghívottként részt vett Tőkés László tiszteletbeli elnök, Borbély László frakcióelnök, a Nemzeti Kisebbségi Tanács-beli küldöttségünk tagja, valamint Frunda György szenátor, az RMDSZ Európa Tanács-beli képviselője.

Az Ügyvezető Elnökség megtárgyalta a szövetségnek a Nemzeti Kisebbségi Tanáccsal kapcsolatos álláspontját, és határozatot hozott a szövetség képviselőjének visszahívásáról a Nemzeti Kisebbségi Tanácsból. Ennek következtében megbízta Bodó Barna politikai és Somai József szervezési alelnököt, valamint a szövetségnek a Tanácsból visszahívott három képviselőjét, hogy elemezzék az új helyzetet és tegyenek ajánlásokat a szövetségi elnöknek és az SZKT-nak az ebből következő politikai lépésekre.

Az ülésen résztvevők tájékoztatót hallgattak meg az Európa Tanács Jogi Bizottságának soron következő ülésével kapcsolatban, majd elemezték az RMDSZ Románia Európa Tanács-beli felvételét érintő kérdésekben kialakított álláspontját, melynek közvetítésével Frunda György szenátort, szövetségünk képviselőjét bízták meg.

Az Ügyvezető Elnökség Tőkés László tiszteletbeli elnök és Borbély László, valamint Frunda György jelentésében elemezte a PER-folyamat valamint a neptuni találkozó nyomán kialakult helyzetet és úgy értékelte, hogy az álláspontok tisztázása és a szövetségi érdekek érvényesítése szempontjából az elemzés hasznos volt. Az Ügyvezető Elnökség figyelembe veszi az elhangzottakat az SZKT elé való terjesztendő elemzés megfogalmazásakor.

Az Ügyvezető Elnökség elfogadta a Kisebbségi törvénytervezettel kapcsolatban összehívott szakértői tanácskozás résztvevőinek ajánlásait.

Az ülésen jóváhagyták a Bölöni Farkas Sándor Információs Rendszer kialakításának programját és telepítési ütemtervét.

Az Ügyvezető Elnökség tájékoztatót hallgatott meg az önkormányzatok kérdéskörében, és megállapította a következőket:

– Kovászna megyében a prefektus kereseteket nyújtott be az adminisztratív bírósághoz a megye városi és községi tanácsosainak helyi referendumok kiírásáról szóló határozatai ellen; tekintettel arra, hogy az Ügyvezető Elnökséggel való előzetes egyeztetés nyomán az eljárás ellen Albert Álmos, Sepsiszentgyörgy polgármestere a beperelt tanácsok nevében tiltakozott és beadványát átadta Catherine Lalumière asszonynak, az Európa Tanács főtitkárának, az Ügyvezető Elnökség az említett beadványt az RMDSZ hivatalos dokumentumának tekinti.

– Hargita megyében a kormány augusztus 20-i hatállyal alprefektust nevezett ki, aki a Szocialista Munka Pártjának tagja. A kinevezéssel kapcsolatban az RMDSZ csíkszéki Területi szervezete nyilatkozatot tett közzé, amelyben elhatárolja magát a nevezett személy minden eddigi és ezutáni ténykedésétől. Az Ügyvezető Elnökség – egyetértve a csíki szervezet álláspontjával – felháborodását fejezi ki amellett, hogy a kormány olyan magasrendő tisztségviselőt nevezett ki, aki nyíltan vállalja kommunista elkötelezettségét és aki a SZMP aktív propagandistája Hargita megyében. Megütközést vált ki a nevezett aktivistának a helyi román sajtóban közzétett nyilatkozata is, melyben nyílt támadást intézett az RMDSZ, valamint azon adminisztratív tisztségviselők ellen, akik egyben a szövetség képviselői is, súlyosan sértve alkotmányos jogaikat.

Mindezeket figyelembe véve ismételten leszögezzük, hogy a kinevezett alprefektus, magyar nemzetisége ellenére, semmiben sem képviselheti közösségünket. Leghatározattabban elhatároljuk magunkat minden cselekedetétől, s elítéljük a kormány megosztásunkra irányuló kísérletét.

Az Ügyvezető Elnökség meghallgatta, megvitatta és jóváhagyta a Gazdasági Főosztály jelentését a Tulipán Kft. állapotáról és átszervezésének koncepciójáról; a határozat értelmében a gazdasági alelnököt megbízta a végrehajtással.

A testület az SZKT Állandó Bizottságának a soros SZKT-ülés napirendjére a következőket javasolja:

– az ügyvezető elnök beszámolója a szövetség állapotáról;

– határozattervezet a kapcsolattartás, a mandátumok kibocsátása és a beszámolói kötelezettség rendszerének szabályozásáról;

– a PER-folyamattal és a neptuni találkozóval kapcsolatos elemzés ismertetése;

– a Szabályzat-Felügyelő Bizottság Mőködési Szabályzatának megvitatása.

 

Kolozsvár, 1993. szeptember 1.

 

                                                                                    Takács Csaba

                                                                                    ügyvezető elnök

 

***      Az Európai Demokrata Unió Budapesten tartott konferenciáján 1993. szeptember 1-én felvette teljes jogú tagjai sorába az RMDSZ-t. Szervezetünket az EDU budapesti konferenciáján Markó Béla szövetségi elnök és Bodó Barna politikai alelnök képviselte. Szakértői minőségben jelen volt a tanácskozáson Szőcs Géza és Patrubány Miklós is.