1993. október 8., péntek I. évfolyam, 137. szám

***      1993. szeptember 30-án Hadrév lakosai kérést nyújtottak be Maroskece község tanácsához, melyben jóváhagyást kértek, hogy október 3-án, vasárnap a helyi sportpályán, rossz idő esetén a kultúrpalotában népgyőlést szervezhessenek. A polgármesteri hivatal először jóváhagyta, majd egy október 2-án kiadott rendelettel a 60/1990-es törvény 9. szakaszának c. pontjának értelmében megtiltotta a népgyőlés összehívását.

A polgármesteri hivatal végül módosította döntését és jóváhagyta a népgyőlés megtartását. 1993. október 5-én délután 4 órakor közel 300 részvevő előtt felolvasták a Ion Iliescu államelnöknek, Nicolae Vãcãroiu kormányfőnek, a Parlamentnek és a Kormánynak címzett nyílt levelet:

“Húsz évvel ezelôtt Hadrév faluban négy őslakos, rendes, gazdálkodó cigánycsalád lakott. Nicolae Ceaušescu politikája következtében a falu elöregedett és kezdetét vette a cigányok betelepedése, akik hivatalos okiratok nélkül megvették az elköltözött családok házait.

Az utóbbi években egyre gyakoribbak lettek a cigányok által elkövetett atrocitások: román és magyar lakosok zaklatása, lopások, utcán személyek ellen elkövetett támadások. A cigányok miatt a fiatalok nem tudtak diszkóba, vendéglőbe járni.

A 24 éves Cheøan Crãciun, családos fiatalember ellen elkövetett gyilkosság után a falu egész lakossága egyemberként elindult a vétkesek megbüntetésére. Tették ezt a helyi hatóságok tehetetlensége következtében, mivel ezek képtelenek voltak a cigányok által eddig elkövetett törvénytelenségek ellen fellépni.

Mi, Hadrév román és magyar lakosai nem ellenezzük, hogy a kormány segélyt utaljon ki a cigányok házainak újjáépítésére, de ezeket ne Hadréven építsék fel, mivel itt nem rendelkeznek törvényesen megvásárolt ingatlannal. Menjenek vissza oda, ahonnan jöttek, vagy máshova.

Abban az esetben, ha Önök nem hoznak igazságos és bölcs határozatot ebben az ügyben, akkor az emberek önkényesen tesznek igazságot. Ilyen esetben a megbékélésnek nem lehet helye.

A fentieket aláírja a falu egész lakossága, románok és magyarok együtt.”

Székely József, a maroskecei tanács hadrévi tagja felkérte a résztvevőket, hogy ilyen eset többé ne forduljon elő, s kijelentette, hogy akinek nincs helye közöttük, legyen szíves hagyja el a falut.

A népgyőlésen jelen volt Constantin Palade ezredes, a Megyei Rendőrparancsnokság főnöke, és Csurkuly Sándor, a Romák és Cigányok Megyei Egyesületének elnöke.