1993. október 11., hétfő I. évfolyam, 138. szám

***      A Nyíregyháza város mővelődési házainak vezetőit szakmai továbbképzési és érdekvédelmi feladatokkal tömörítő Közmővelődési Kamara a múlt hét folyamán erdélyi tapasztalatcserét szervezett. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei város önkormányzatának és napilapjának képviselőit is magába foglaló 16 tagú csoport Kolozsváron, Gyergyószentmiklóson, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredán és Marosvásárhelyen találkozott a helyi mővelődési élet és az RMDSZ képviselőivel.

A tapasztalatcserével remélhetően a jövőbeni gyümölcsöző kapcsolatok személyi előfeltételei teremtődtek meg. Cserekiállítások, alkotótábori meghívások, együttesek kölcsönös vendégszereplésének lehetőségei konkrétizálódtak a találkozók során, melyekkel mielőbb élniük kellene az érdekelteknek.

A meglátogatott erdélyi városok magyar mővelődési életének küldöttsége jövő év tavaszán viszonozza majd a nyíregyháziak tapasztalatszerző látogatását.

 

***      Az utolsó előtti népszámlálás adatai szerint igen nagy volt azoknak a Brassó megyei helységeknek a száma, ahol nem éltek magyarok, illetve számuk nem haladta meg a 10–15-öt. Az 1992. évi népszámlálás adatai jelentős változást mutatnak, ugyanis az olyan helységekben, amelyre az említett helyzet volt “jellemző”, ma 30-nál nagyobb a magyar nemzetiségőek száma.

Ebből kiindulva, a Brassó megyei szervezet eldöntötte, valamennyi helységben létrehozza az RMDSZ-szervezeteket. Mivel Rozsnyó városában leváltották a polgármestert, és november 14-ére választást írtak ki, október 9-én, szombaton, Madaras Lázár Brassó megyei képviselő és Borbán István szervezési alelnök részvételével megalakult a rozsnyói RMDSZ-szervezet. Ideiglenes elnökséget választottak, amely majd előkészíti az első közgyőlést. Az ideiglenes elnök: Székely Ferenc, alelnök: Bíró Mihály, titkár: Péter Ferenc.

 

***      Az AOF román-dán alapítvány és a Demokrata Párt brassói fiókja szervezésében, az RMDSZ és a Német Demokrata Fórum közremőködésével Brassó-Pojánán 1993. október 7–8-án a Kisebbségek hídszerepe címmel nemzetközi szimpoziumra került sor. A rendezvényen a résztvevők megpróbálták körüljárni e hídszerep jogi, gazdasági, kulturális vetületeit. Az RMDSZ képviseletében jelen voltak Takács Csaba ügyvezető elnök, Antal István Hargita és Madaras Lázár Brassó megyei képviselők, Mina László, az RMDSZ Brassó megyei szervezetének elnöke, Sorbán István szervezési alelnök, Kiss Éva Mária mővelődési alelnök, Reiff István, az Etikai Bizottság Elnöke, Vass Ferenc, az Ellenőrző Bizottság tagja, Kovács József, Doholyi István, az Áprily Lajos Gimnázium aligazgatója, Csiszér Albert pápai prelátus, Török Ernő, a Megyei Képviselők Tanácsa alelnöke, valamint Lendvay Éva, az Apáczay Csere János Közmővelődési Egyesület alelnöke.

 

***      A Collegium Transylvanicum Alapítvány A Magyar Nyelvő Oktatás Reformjáért ösztöndíjas pályázat-ot hirdet taneszközök (tankönyvek, segédkönyvek, szöveggyőjtemények, feladatgyőjtemények, munkafüzetek) készítésére. A pályázat feltételeit a Romániai Magyar Szó és feltételezhetően több magyar nyelvő lap is közli a napokban.