1993

1993. október 5., kedd I. évfolyam, 134. szám

***      1993. október 4-én, hétfőn, a Szenátus ülésén Buchwald Péter Kolozs megyei szenátor a napirend előtt elhangzott felszólalásában tiltakozott a régi cenzúra módszereire emlékeztető eljárás ellen, amellyel a Román Televízió 1993. október 1-én sugárzott Parlamenti élet címő adásában hozzászólásából éppen a leglényegesebb állásfoglalásokat vágták ki.

„Teljes egészében hiányzott az adásból mindaz, amit elmondtam a Gheorghe Funar polgármester önkényes és törvénytelen határozatai következtében Kolozsváron kialakult áldatlan helyzetről, az RMDSZ képviselőinek kisebbségi tanácsbeli jelentéséről, valamint a Kovászna megyei prefektus diszkriminatív intézkedéseiről – mondotta Buchwald Péter – így az a benyomás alakulhatott ki a nézőben, mintha semmi mondanivalóm nem lett volna ezekről az eseményekről és jelenségekről”.

Miután a leghatározottabban tiltakozott a cenzori módszerek alkalmazása ellen, Kolozs megyei szenátorunk kérte az adás megismétlését a teljes, eredeti szöveggel, és kijelentette a parlamenti csoport nevében, hogy képviselőink csupán egyenes adásokban lesznek hajlandóak részt venni mindaddig, amíg fennáll ez az anakronisztikus helyzet.

 

***      1993. október 5-én, kedden, a Képviselőházban napirend előtti felszólalásában az RMDSZ-frakció nevében Borbély Imre Hargita megyei képviselő az 1848–49-es szabadságharc mártírhőseinek, az aradi vértanúk emlékét és a forradalom mai tanulságait idézve – az egymásrautaltságot és a román-magyar megbékélés szükségességét domborította ki, majd a két nép közeledésének szellemében felkérte a Képviselőház tagjait, hogy egyperces néma csenddel adózzanak a tizenhárom aradi vértanú emlékének.

A Ház mintegy kétharmada – beleértve a kormánypárt egy részét és az ülésvezető elnökséget is – felállt, ám Petre Øurlea „független” képviselő a kegyeleti gesztust megtörve a szószékhez lépett és kijelentette, hogy a Tisztelt Ház nem emlékezhet meg a „40.000 román gyilkosairól”. Ebben a helyzetben javaslat hangzot el, hogy a Ház emlékezzen meg a forradalom összes áldozatairól, beleértve a „negyvenezer román”-t is. Miután ez megtörtént, Takács Csaba Hunyad megyei képviselő a történelmi igazság nevében visszautasította Petre Øurlea magyarellenes vádaskodásainak jogosságát.