1993. október 4., hétfő I. évfolyam, 133. szám

***      Október 2-án, szombaton, az RMDSZ meghívására többnapos látogatásra hazánkba érkezett a Magyar Demokrata Fórum küldöttsége. A delegációt Lezsák Sándor, az MDF ügyvezető elnöke vezeti, tagjai Szabó Tamás alelnök, privatizációs miniszter, Nahimi Péter alelnök és Formanek Ferenc előadó.

A vendégek Nagyváradon találkoztak Tőkés László királyhágómelléki református püspökkel, az RMDSZ tiszteletbeli elnökével és Tempfli József római katolikus püspökkel. A küldöttség fogadásán jelen volt Fülöp Fischer Ildikó, az RMDSZ ügyvezető alelnöke.

 

***      Vasárnap, október 3-án az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége fogadta az MDF küldöttségét. A szövetség kolozsvári székházában létrejött találkozón Takács Csaba ügyvezető elnök köszöntötte a vengédeket, majd tájékoztatta őket az Ügyvezető Elnökség által a brassói kongresszus óta eltelt időszakban a szövetség struktúrájának kiépítésében végzett munkáról, ennek eredményeiről, valamint az RMDSZ legújabb dokumentumairól, állásfoglalásairól. Az ügyvezető alelnökök ismertették saját főosztályuk  tevékenységét és felvázolták az RMDSZ és MDF közötti együttmőködés elmélyítésének lehetőségeit.

A találkozón Lezsák Sándor tájékoztatást adott az MDF-ben végbement átalakulásokról, az MDF-nek mint kormánypártnak a kormányzással járó felelősségéről és eredményeiről.

A felek megállapították, hogy szükséges a kapcsolatok intézményesítése, nemkülönben a kisebbségi kérdés európai normák szerinti megoldása, amihez az MDF támogatását nyújtja.

Ugyancsak vasárnap az MDF küldöttsége találkozott a kolozsvári magyar értelmiség képviselőivel.

 

***      Markó Béla szövetségi elnök október 4-én, hétfőn, Marosvásárhelyen fogadta a Lezsák Sándor vezette MDF-küldöttséget.

A délelőtt folyamán a vendégek találkoztak a Maros megyei elnökség tagjaival, a polgármesterrel és az RMDSZ megyei és városi tanácsosaival. Ezt követően a vendégek Erdőszentgyörgyön találkoztak a helyi RMDSZ és önkormányzat képviselőivel. Délután egy fórum jellegő találkozóra került sor a Maros megyei választmánnyal és a marosvásárhelyi értelmiségiekkel.

Október elsején, pénteken az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége megbeszélést tartott a területi szervezési alelnökökkel. A tanácskozáson a szervezet mőködésében felmerült kérdéseket vitatták meg.

 

***      Szombaton, október 2-án, az Ügyvezető Elnökség Markó Béla szövetségi elnök jelenlétében a megyei elnökökkel folytatott tanácskozást, amelyen a résztvevők áttekintették a brassói kongresszus óta eltelt nyolc hónap alatt a megyei szervezetek mőködésében felgyülemlett tapasztalatokat és gondokat. Szó esett az információcsere szükségességéről és ennek mőszaki lehetőségeiről, a megyei szervezetek struktúramodelljeinek egységesítéséről. E modelltervezetet elfogadás végett az SZKT elé terjesztik.

A tanácskozáson megvitatták a helyi önkormányzatok bevonását a szövetség által fölvállalt közérdekő, a választók érdekeinek megfelelő tevékenységbe. Erre vonatkozóan munkaterv kidolgozását határozták el.

Az ülésen nagy figyelmet kaptak a gazdasági kérdések, a kárpótlási jegyekkel kapcsolatos szervezési problémák és megfogalmazódott az az igény, hogy a megyékben tapasztalt, közösségünket érintő jogsérelmekről készüljön pontos nyílvántartás, e kérdésben folyamatos legyen a tájékoztatás a szövetségi elnök, az Ügyvezető Elnökség, a parlamenti csoport felé.

 

***      Október 1-én, pénteken, Markó Béla szövetségi elnök az RMDSZ bukaresti székházában fogadta Klaus Francke német képviselőt. A találkozón az RMDSZ programjáról, Memorandumáról, a romániai magyar közösség helyzetéről, autonómiaelképzeléseiről folyt véleménycsere.

 

***      Szombaton, október 2-án, Markó Béla Marosvásárhelyen fogadta Hegelmeyer Istvánt, a magyarországi Állami Számvevőség elnökét.