1993. október 28., csütörtök I. évfolyam, 151. szám

***      Október 28-án, csütörtökön, a Szövetség bukaresti székházában megtartotta szokásos kéthetenkénti sajtóértekezletét az RMDSZ vezetősége. A tájékoztatón Markó Béla szövetségi elnök mellett részt vett Takács Csaba ügyvezető elnök, Borbély László, az RMDSZ képviselőházi frakciójának alelnöke és Elek Barna Maros megyei képviselő.

Rövid bevezetőjében Markó Béla három témát ajánlott a sajtó figyelmébe, nevezetesen az RMDSZ-vezetés itthoni és külföldön nemrégiben létrejöt tanácskozásait különböző kisebbségi érdekvédelmi szervezetek vezetőivel – az ukrajnai KMKSZ, a szlovákiai Együttélés képviselőivel, valamint Petrusán Györggyel, a Magyaországi Románok Szövetségének elnökével – az RMDSZ parlamenti csoportjának álláspontját és kezdeményezéseit két jelentős törvény módosításában, valamint a Marosvásárhelyen ismét etnikai feszültségeket szító próbálkozásokat.

Markó Béla az RMDSZ küldöttsége élén Kárpátalján tett látogatása tapasztalatairól, az ott létrejött megbeszélésekről szólva megemlítette, hogy Kárpátukrajnában több, a romániai magyarsághoz hasonló gondot már megoldottak, illetve megoldásuk folyamatban van. Így például a kétnyelvő feliratok, a nemzeti szimbólumok szabad használata, a kulturális autonómia egyes elemei kérdésében az ukrán kormányzat teljesítette a magyarság jogos igényeit, ami természetesen nem jelenti azt, hogy  nincsenek még megoldásra váró gondok.

Takács Csaba az Együttélés küldöttségének romániai látogatásáról, két kisebbségvédelmi szervezet vezetői között ez alkalommal lezajlott tárgyalásokról adott értékelést, majd beszámolt a Petrusán Györggyel létrejött találkozóról. Hangsúlyozta, hogy az RMDSZ fontosnak tartja a kapcsolatok mélyítését a magyarországi románok érdekvédelmi szervezetével és reményét fejezte ki, hogy a magyarországi Nemzetiségi törvény adta lehetőségekkel élni is tud majd a román kisebbség.

Az Evenimentul Zilei október 27-i számában megjelent cikkét, amely az RMDSZ-frakciót okolja a kormány elleni beadvány leszavazásáért a Képviselőházban – azzal a teljesen hamis információval, hogy az egész frakció az Egyesült Államok Nagykövetségén rendezett fogadáson volt. Takács Csaba konkrét adatokkal cáfolta és közölte a jelenlévőkkel, hogy 27 képviselőből 19-en részt vettek a szavazáson, az amerikai nagykövetség fogadásán csupán Tokay György frakcióelnök volt jelen, s a nyolc távolmaradt képviselő közül csupán ketten hiányoztak igazolatlanul. Egyébként a cikk hamis állításainak cáfolatával Tokay György még aznap megkereste az Evenimentul Zilei főszerkesztőjét, de a szerkesztőség nem adott helyet a válasznak. Takács Csaba ezúttal ismét kérte a hamis hír helyesbítését.

Borbély László a marosvásárhelyi légkört mérgező, újabb mesterkedésekről számolt be, amelyek ismét etnikai feszültséget teremthetnek a sokat próbált városban. Arról, hogy politikai megfontolásokból, egy korábbi sikertelen próbálkozás után újra megkísérlik leváltani a megye – egyébként román – főtanfelügyelőjét, aki élvezi a megyei és városi tanerők bizalmát. A döntés ellen a többségükben román iskolaigazgatók tiltakoznak. Hasonlóképpen aggodalomra ad okot, hogy a Háborús Veteránok Szövetsége helyi szervezete és a Ion Antonescu Liga kezdeményezésére minden jóváhagyás nélkül, teljesen törvénytelenül hozzáláttak a háborús bőnösként nemzetközi törvényszék által halálra ítélt Antonescu marsall szobortalapzatának megépítéséhez. (A Maros megyei RMDSZ elnökség, a megyei és municípiumi RMDSZ-tanácsosok, az RMDSZ Maros megyei képviselői és szenátorai Tiltakozásának román szövegét a jelenlevők kézhez kapták.)

Elek Barna két jelentős törvény kiegészítésének törvényhozási fejleményeiről számolt be, kiemelve, hogy mind a vadkárak rendezéséről szóló törvénycikkely, mind pedig a földbérlést szabályozó törvénycikkely kidolgozásában az RMDSZ javaslatait elfogadták.

Az RMDSZ vezetői ezután válaszoltak az újságírók kérdéseire.

 

***      Borbély László Maros megyei képviselő, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke tiltakozó beadvánnyal fordult Ion Iliescu elnökhöz, Nicolae Vãcãroiu miniszterelnökhöz, Viorel Hrebenciuchoz, a Kormány főtitkárához, valamint Nicolae Spiroiu hadvédelmi és George Ioan Dãnescu belügyminiszterhez, amelyben az újabb etnikai feszültségek megelőzése érdekében a címzettek sürgős intézkedését kéri a Marosvásárhelyen teljesen törvénytelenül megkezdett Antonescu-szobor felállítási munkálatainak azonnali beszüntetésére.