1993. október 27., szerda I. évfolyam, 150. szám

***      Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 1993. október 26-án Kolozsváron ülésezett. Az ülésen meghívottként részt vett Markó Béla szövetségi elnök is.

Az ügyvezető alelnökök beszámolókat terjesztettek elő a főosztályok féléves tevékenységéről, amelyek alapján elkészül a Szövetségi Képviselők Tanácsának soron következő ülésére az Ügyvezető Elnökség beszámolója. Ebből az alkalomból az Ügyvezető Elnökség elemezte a mőködésében mutatkozó zavarokat és azok megszüntetésének módozatait.

A szövetségi elnök értékelte az Ügyvezető Elnökség munkáját, megállapítva, hogy az Ügyvezető Elnökség mőködésében megtalálhatok mindazon pozitívumok és negatívumok, melyek általában a szövetségben jelentkeznek. A testület munkája nagyon sokrétő és éppen ezért nehezen átfogható. A Szövetségi Elnöki Hivatal és az Ügyvezető Elnökség együttmőködése eredményes volt.

Az Ügyvezető Elnökség beszámolót hallgatott meg a szlovákiai Együttélés Politikai Mozgalom küldöttségének romániai látogatásáról, melyet a két ország magyar közössége érdekvédelmének szempontjából eredményesnek ítélt. Az Együttélés küldöttsége és az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége között megállapodás jött létre, mely szerint a két szervezet a jövőben együttmőködik az önkormányzati munka, a gazdasági vállalkozások serkentése, valamint a kölcsönös tájékoztatás terén.

Az Ügyvezető Elnökség foglalkozott a Demokratikus Konvenció pártjaival történő, a kisebbségi kérdésre vonatkozó megbeszélés előkészítésével.