1993

1993. október 20., szerda I. évfolyam, 145. szám

***      A marosvásárhelyi magyar egyházak képviselői, a megyei RMDSZ kezdeményezésére, 1993. október 18-án, idei második találkozójukon az iskolai hit- és vallásoktatás gyakorlatában felmerült kérdéseket vitatták meg. Méltányolva a létező állami rendelkezések pozitívumát, az egyházak felkérték a helyi tanügyi vezetőket, hogy ezt a kérdést jelentőségének megfelelően, építő módon kezeljék. Kérték például, hogy a vallásórákat ne a rendes napi órarendet megelőzően vagy azutánra időzítsék, mert az sok helyt a diákok több mint felének elmaradásához vezetett. A város román iskolaigazgatói részéről sokkal több együttmőködési készséget tapasztaltak, mint egyes magyar iskolaigazgatók részéről. A találkozón a kórházi betegek és a börtönökben büntetésüket töltők lelki gondozásának gyakorlati tapasztalatait is megvitatták.

 

***      1993. október 18-án a Képviselőházban két RMDSZ-honatya is élt az interpellálás jogával.

Mátis Jenő Kolozs megyei képviselő, bőr- és gyapjúfelvásárlás és feldolgozás terén tapasztalt áldatlan állapot kapcsán arra kért választ, hogy milyen rövid- és középtávú intézkedéseket szándékszik tenni a Kormány a helyzet javítására – száz és ezer tonnányi gyapjú hever raktáron a magángazdáknál, mert az illetékes szervek nem hajlandók a felvásárlási árakat az inflációhoz igazítani, viszont sokkal drágábban, valutáért importáltak gyapjút – és a gyapjútermelés és -feldolgozás újjáélesztésére. Ugyanakkor beszámolót kért a vétkesekkel szemben foganatosított büntetőintézkedésekről.

Sinkó István Kolozs megyei képviselő az RMDSZ-frakció nevében a volt fogyasztási szövetkezetek vagyonának kezeléséről, továbbá e vagyonoknak a jogos tulajdonosukhoz, illetve azok örököseihez történő visszaszolgáltatásáról intézett interpellációt a kormányhoz.