1993. október 18., hétfő I. évfolyam, 143. szám

***      1993. október 15–17-e között az RMDSZ küldöttsége Markó Béla vezetésével Kárpátaljára látogatott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének, Bodó Sándornak a meghívására. A küldöttségben részt vett Somai József ügyvezető alelnök, Cziszter Kálmán, az SZKT Állandó Bizottságának alelnöke, az Arad megyei szervezet elnöke és Gazda István, a Háromszék megyei szervezet elnöke. A megbeszélésekről a következő közleményt adták ki:

 

                                                                 KÖZLEMÉNY

 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség küldöttsége Markó Béla szövetségi elnök vezetésével 1993. október 15–17. között Kárpátaljára látogatott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség meghívására. Az RMDSZ küldöttei részt vettek Nagyberegen a KMKSZ alapszervezeti elnökeinek konferenciáján és megbeszélést folytattak a KMKSZ vezetőivel.

A két szervezet vezetői hangsúlyozták, hogy szükség van a Kárpát-medencében élő magyar közösségek közti rendszeres kapcsolattartásra, hiszen ezek a közösségek nyelvük, kultúrájuk, hagyományaik, történelmük révén ugyanazon nemzethez tartoznak és kisebbségi helyzetükben ennek a nemzeti önazonosságnak a megőrzéséért küzdenek. Igénylik a teljesen akadálytalan kapcsolattartás lehetőségét mind egymással, mind a magyarországi szervezetekkel, intézményekkel.

Véleményünk szerint minden magyar közösség önmaga határozza meg, hogy milyen jogi keretek között kívánja jövőjét biztosítani, de egymás törekvéseit kölcsönösen támogatjuk, és a konzultációt szükségesnek tartjuk. Meggyőződésünk, hogy a nemzeti, etnikai, kisebbségi kérdés rendezése általános európai érdek, a stabilítás és biztonság feltétele. Ebben a rendezési folyamatban partnerként kell meghallgatni a kisebbségi sorsban élő nemzeti közösségek legitim képviselőit.

Az RMDSZ és a KMKSZ a jövőben is szorgalmazni fogja az erdélyi és kárpátaljai mővelődési és oktatási intézmények helyi és középszintő szervezetek képviselőinek közvetlen találkozóit.

Az RMDSZ küldöttsége meghívta a KMKSZ vezetőit, hogy látogassanak el Erdélybe; a meghívást elfogadták.

 

            Fodó Sándor                                                  Markó Béla

            a KMKSZ elnöke                                          az RMDSZ szövetségi elnöke