1993. október 15., péntek I. évfolyam, 142. szám

***      A marosvásárhelyi RMDSZ kezdeményezésére nagy sikerrel folyik a város magyarságának győjtőakciója a jövőre felállítandó szoborra. Az RMDSZ és a Bernády György Alapítvány szervezte akció során mindössze két hét leforgása alatt mintegy 700 kg réz és bronz győlt össze, s így minden remény megvan rá, hogy a város egykori polgármesterének szobrát teljes egészében Marosvásárhely lakosainak adományából tudják felállítani.

Ugyancsak az RMDSZ és a Bernády György Alapítvány közös kiadásában rövidesen megjelenik a Bernády György városa címő kötet, színes mellékletekkel és képekkel. Az 5500 példányban megjelenő díszes kivitelezéső albumból 500 példány Ex librisszel jut el – 4500 lejért előfizetéses rendszerben – a szép könyvek kedvelőihez, a többi 3000 lejes áron kerül szabadeladásra, de ezekre a példányokra is elfogadnak előjegyzést a megyei RMDSZ székházában. A bevételeket szintén a szobor felállításának költségeire fordítják.

A jövő héten megjelenik a marosvásárhelyi RMDSZ színes kisnaptára az 1994-es esztendőre. Az ízléses naptár a Kultúrpalota színes üvegablakait örökíti meg. A minden bizonnyal anyagi haszonnal is kecsegtető kezdeményezés a marosvásárhelyi szervezet vállalkozókedvét és tenniakarását dícséri.

 

***      1993. október 15-én ülésezett Kolozsváron az RMDSZ Ügyvezető Eknöksége.

Az ülésen az ügyvezető elnök a Mőködési Szabályzat alapján értékelte a testület munkáját, javaslatokat tett a mőködőképesség javítására és ajánlásokat fogalmazott meg az alelnök számára a főosztályok féléves tevékenységéről szóló beszámolók elkészítésére vonatkozóan.

Az előterjesztés és a résztvevők hozzászólása nyomán döntés született arról, hogy október 26-án megvitatják a főosztályok részletes munkabeszámolóit.

Ezután sor került a területi szervezetek elnökeivel és alelnökeivel tartott tanácskozás kiértékelésére. Az alelnökök főosztályaik munkarendjébe iktatták az elhangzott javaslatok teljesítését.

A testület elemezte az Európa Tanács ajánlásaival kapcsolatos gyakorlati tennivalókat; intézkedési terv készült, lebontva a szövetség egészére, az Ügyvezető Elnökség főosztályaira, a parlamenti csoportokra. Kiemelt feladatként határozták meg a megyei szervezetek tennivalóit, hogy megteremtődjék az az adatbázis, amelyre dokumentumaink alapozódhatnak. Az ülés résztvevői hangsúlyozták, hogy az Európa Tanács ajánlásaival kapcsolatos tevékenységünk akkor lehet eredményes, ha az szolgálni fogja az előírt feltételrendszer gyakorlatba ültetésének ellenőrizhetőségét.

A továbbiakban határozatot hoztak a Memorandum-kerekasztal megszervezésére vonatkozóan, valamint a Demokratikus Konvencióval való tárgyalásokhoz szükséges dokumentáció összeállítását illetően.

  1. október 21-én du. 6 órára összehívták a Kisebbségi törvénytervezetet szerkesztő bizottságot és ajánlásokat dolgoztak ki az ezt a tervezetet megvitató SZKT-ülés előkészítésére vonatkozóan.

A testület beszámolót hallgatott meg a Demokratikus Konvenció Végrehajtó Bizottságának üléséről, amely a helyi adminisztráció, az ezekben mőködő ellenzéki tanácsosok problémáival foglalkozott. Az elhangzottak alapján az Ügyvezető Elnökség ajánlotta, hogy az RMDSZ járuljon hozzá az önkormányzati elv gyakorlatba ültetésének elősegítését célzó politikai kezdeményezésekhez.

Parlamenti csoportjaink törvényhozói tevékenységének segítése érdekében az Ügyvezető Elnökség rendszert dolgozott ki a törvénytervezetek szakvéleményezésére.

Az Ügyvezető Elnökség egyetért a Gazdasági Tanács tervezetével, amely a magyarországi 32/1992. sz. Törvény szerint kárpótlásra jogosultak érdekvédelmét támogatja. Ezért az Ügyvezető Elnökség, egyetértésben az illetékes magyarországi szervekkel, szakértői tanácskozást szervez. Ez alkalommal jóváhagyták képviseletünk összetételét.

Az ülésen kiértékelték a Magyar Demokrata Fórum küldöttsége látogatásának eredményét, megbízva az illetékes főosztályokat a megállapodások végrehajtásával.

  1. október 21–24-e között az RMDSZ vendégül látja az Együttélés Politikai Mozgalom küldöttségét. Az Ügyvezető Elnökség jóváhagyta a látogatás programját.