1993. október 12., hétfő I. évfolyam, 139. szám

***      Október 11-én, hétfőn, Kolozsváron ülést tartott a romániai magyar egyházak vezetőinek tanácsa. A tanácskozáson, melynek befejező szakaszában részt vett – az RMDSZ képviseletében – Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök, a Kultusztörvény legújabb tervezetének hiányosságairól folyt eszmecsere. A törvényhozás elé megvitatásra terjesztendő legújabb tervezet nem tartalmazza az egyházi javak visszaszolgáltatására, a felekezeti oktatás állami támogatására, illetve elismerésére vonatkozó előírásokat, úgy ahogyan azt az Európa Tanács vonatkozó ajánlásaiban rögzítették. A romániai magyar egyházak elöljáróinak tanácsa üdvözölte az ET ajánlásait az egyházi javak visszaszolgáltatására vonatkozóan és felkérte az RMDSZ-t, hogy tegye le a törvényhozás asztalára saját Kultusztörvény tervezetét.

A tanácskozást nemzetközi sajtóértekezlet követte, amelyen egyházaink elöljárói választottak az újságírók kérdéseire.

 

***      1993. október 12-én, kedden, az RMDSZ bukaresti székházában Takács Csaba ügyvezető elnök fogadta Ralph Publicovert, a Brit Külügyminisztérium Kelet-Európával foglalkozó irodájának aligazgatóját. A vendég kérésére létrejött találkozón részt vett Dr. L.S.C. Bristow, a Brit Nagykövetség második titkára és Niculescu Antal, az RMDSZ Elnöki Hivatalának politikai tanácsosa.

A vendég a romániai általános politikai helyzetről és az RMDSZ tevékenységéről, szervezeti felépítéséről, illetve politikai frakcióiról érdeklődött és kapott tájékoztatást.