1993. november 4., csütörtök I. évfolyam, 156. szám

***      1993. november 3-án, Budapesten ülésezett a határon túli magyar könyvkiadás támogatását szervező Könyvtanácsa. Hogy koordináló tevékenysége a pártpolitikai érdekeltségeken túl valóban a kisebbségben élő magyar népcsoportok, kulturális önépítő munkáját segítse, elhatározták egy új mőködési szabályzat elkészítését, amely az önkormányzati elv szellemében országos kuratóriumokra bízná a támogatások szétosztását. Szövetségünket a vitán dr. Kötő József mővelődési és egyházügyi ügyvezető alelnök képviselte.

 

***      A szatmárnémeti RMDSZ, az Anyanyelvi Konferencia, a szatmárnémeti MADISZ, a Kapcsolatok Mővelődési Alapítvány, a szatmárnémeti Szent-Györgyi Albert Társaság és az EMKE Szatmár megyei szervezete 1993. december 11–12-én negyedik alkalommal rendezi meg a Gellért Sándor vers- és prózamondó versenyt.

Ez az immár hagyományos mővészi vetélkedő részévé vált Szatmárnémeti mővelődési életének, s örvendetes, hogy a versenyt nemcsak erdélyi, székelyföldi, partiumi szavalók érzik magukénak, hanem a vajdasági, felvidéki, kárpátaljai és magyarországi mőkedvelő előadómővészek is.

A rendezvény célja a kisebbségi magyar irodalom, a népköltészet és az egyetemes magyar irodalom népszerősítése a pódiummővészet ismert és kikísérletezendő eszközeivel, anyanyelvünk ápolása, a tiszta, szép magyar beszéd iránti igény felébresztése és ébren tartása.

A versenyen részt vehetnek a világon bárhol élő, 16. életévüket betöltött mőkedvelők, akik nem végeztek színmővészeti főiskolát vagy akadémiát, illetve nem mőködnek hivatásos előadóként. Jelentkezési határidó: 1993. november 20. A jelentkezési lapokat a szatmárnémeti MADISZ címére várják: 3900 – Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr.10.

A verseny részletes feltételeit, a részvételi tudnivalókat a sajtó idejében közli.

 

Ezúton kérjük előfizetőinket, hogy a Tájékoztató faxolási díjának ellenértékét szíveskedjenek kifizetni. Októberig bezárólag 2500 lej. Novembertől viszont a már rég megdrágult költségek miatt kénytelenek vagyunk 3500 lejre emelni a havi előfizetés árát. Bankszámlánk: BCR Filiala Sector 1 Bucurešti, cont 45 10 4 01 0, U.D.M.R. Köszönjük.