1993. november 3., szerda I. évfolyam, 155. szám

***      Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 1993. november 2-án Kolozsváron ülésezett.

Központi kérdésként elemzésre került az Oktatás- és Ifjúságügyi Főosztály által összeállított és a Romániai Magyar Szóban kedden közzétett Oktatási memóriumtervezet, amely a hazai magyar nyelvő oktatás belső önrendelkezésen alapuló rendszerének a kialakítását célozza. A tervezet kiegészítésére több javaslat hangzott el. Az Ügyvezető Elnökség következő ülésén a Memórium ismét napirendre kerül.

Az ügyvezető alelnökök rövid beszámolót tartottak az elmúlt héten végzett tevékenységről és vázolták a következő időszak munkatervét. Ennek kapcsán az Ügyvezető Elnökség az alábbi határozatot hozta meg:

– A Szervezési Főosztály felmérést végez a Szövetség belső tevékenységének és a tagdíjbegyőjtés helyzetének elemzése érdekében.

– Az Önkormányzati és Reformügyi Főosztály a Politikai Főosztály bevonásával felmérést végez a területi szervezetek kapcsolatrendszerének nyilvántartása érdekében.

– A Mővelődés- és Egyházügyi Főosztály javaslatára, Jakabffy Elemér emlékének szentelt Kárpát-medencei kisebbségi fórum szervezését javasolja és részben vállalja az Ügyvezető Elnökség.

– A Szövetségi Képviselők Tanácsának ülésén (1993. november 12–14.) az Ügyvezető Elnökség beszámol féléves tevékenységéről. Ennek érdekében elemezték a főosztályok által elkészített beszámolót a féléves tevékenységről.

A továbbiakban az Ügyvezető Elnökség operatív kérdéseket oldott meg.

 

***      Jeszenszky Géza magyar külügyminiszter nemrégi körútja során elmaradt a kézdivásárhelyi látogatás. A Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a helyi RMDSZ szervezet meghívásának eleget téve, a magyar diplomácia vezetője 1993. november 6–7-e között ismét Erdélybe látogat, s részt vesz Kézdivásárhelyen a Turóczy Mózes szobor felavatásán. Jeszenszky Géza ezt az alkalmat felhasználja arra, hogy Csíkszeredába és Sepsiszentgyörgyre is ellátogasson.