1993. november 2., kedd I. évfolyam, 154. szám

***      Október utolsó napjaiban a Soros Alapítvány támogatásával a szatmárnémeti Kölcsey Kör és az EMKE lugosi fiókja Jakabffy-emlékünnepséget szervezett.

Október 29-én és 30-án az Európai nyitott társadalom és a kisebbség; Tradícók a Kárpát-medence magyar közgondolkodásában címmel nemzetközi tudományos találkozó zajlott le Szatmárnémetiben, a Római Katolikus Püspökség előadótermében. A szimpoziont Valer Vasile Suciu, Szatmár megye prefektusa, Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke, Szabó István, a Szatmár megyei tanács alelnöke nyitotta meg. A szervezők nevében Muzsnay Árpád szólt. Balogh Edgár levélben köszöntötte a résztvevőket.

Az elhangzott 11 előadásból a Balázs Sándoré (Kolozsvár), a Bárdi Nándoré (Szeged) és a Szekernyés Jánosé (Temesvár) foglalkozott behatóan Jakabffy Elemér személyiségével és munkásságával; Kreczinger István (Budapest), Székelyhídi Ágoston (Debrecen), Varga Attila (Szatmárnémeti), Katona Tamás (Budapest), Oplatka András (Zürich), Horváth Aladár (Budapest), Tabajdi Csaba (Budapest) és Bodó Barna (Temesvár) pedig a kisebbségi kérdés széleskörő problématikáját tekintették át Jakabffy máig érvényes és ható gondolatai tükrében.

A tanácskozás első napjának munkálatait Katona Tamás államtitkár, Balázs Sándor professzor, Takács Csaba és Varga Attila vezette. Másnap Kötő József és Bodó Barna irányította a kerekasztal-megbeszélést, amelyen a hazai résztvevők mellett magyarországi és szlovákiai meghívottak (köztük Boros Zoltán Rimaszombatról és Gervai Tamás Debrecenből) is szót kértek.

Október 30-án Lugoson folytatódtak a Jakabffy-napok eseményei. A déli órákban a város polgármestere jelenlétében a rendezvény másik szerzője, Bakk Miklós leplezte le a Jakabffy-ház falán elhelyezett háromnyelvő emléktáblát, délután pedig a Mővelődési Házban Balázs Sándor és Szekernyés János tartott előadást a város neves alakjáról.

A Szatmárnémetiben lezajlott tanácskozáson született meg annak gondolata, hogy évente kisebbségi kérdésekkel foglalkozó tudományos tanácskozás házigazdája legyen a Szamos-parti város.

 

***      1993. november 2-án, Markó Béla az RMDSZ bukaresti székházában  fogadta dr. Volkmar Köhlert, a Bundestag kulturális külkapcsolatokkal foglalkozó bizottsága elnökét. A találkozón részt vettek  az Elnöki Hivatal politikai tanácsosai, Bíró Anna-Mária és Niculescu Antal.

A vendég elsősorban az erdélyi német kulturális hagyományok, mőemlékek megőrzésének lehetőségeiről, az RMDSZ ez irányú lehetséges együttmőködéséről, valamint arról érdeklődött, hogy mi a szövetség véleménye a Románia Európa Tanácsba történt felvétele után kialakult politikai helyzetről.

A Bundestag képviselője biztosította a romániai magyarságot arról, hogy Németország feltétlenül ragaszkodik az Európa Tanács által Románia felvételekor támasztott feltételek tiszteletbentartásához.