1993

1993. november 1., hétfő I. évfolyam, 153. szám.

***      A Szövetségi Képviselők Tanácsának tagjaihoz:

 

  1. november 12-re, péntek délelőtt 9 órára, Marosvásárhelyre összehívom a Szövetségi Képviselők Tanácsát. Az ülésszak háromnapos lesz, de az első napon, pénteken kizárólag egyetlen napirendi pontra, a Kisebbségi törvénytervezet vitájára kerül sor, az előző SZKT-ülés döntésének megfelelően.

Az Állandó Bizottság november 13-ra és 14-re a következő napirendi pontokat javasolja:

  1. A megüresedett két ÁB titkári hely feltöltése;
  2. Alapszabályzat-módosító határozat az Egyeztető Tanács megalakításáról és szerepéről;
  3. Az Ügyvezető Elnökség munkabeszámolója;
  4. A Szabályzat-Felügyelő Bizottság Mőködési Szabályzata;
  5. Az Etikai Bizottság Mőködési Szabályzata;
  6. A Felügyelő Bizottság Mőködési Szabályzata;
  7. Az Alapszabályzat-tervezet megvitatása, amennyiben ez az anyag elkészül;
  8. A 7-es pont függvényében az ÁB megválasztása vagy a jelenlegi mandátumának a meghosszabítása;
  9. Különfélék.

 

Marosvásárhely, 1993. november 1.

 

                                                                                                            Markó Béla

                                                                                                            szövetségi elnök

 

***      Csíkszereda város önkormányzata november 4–6-a között emlékünnepséget szervez a város szülötte, Venczel József társadalomkutató születésének 80. évfordulója alkalmából.

November 4-én, csütörtökön, a Márton Áron Főgimnáziumban a Venczel József Honismereti Kör tagjai tudományos dolgozatokat mutatnak be. Ugyanaznap emléktábla-avatás és honismereti vetélkedő lesz.

November 5-én, pénteken, a Csíki Székely Múzeumban emlékkiállítás nyílik, majd kortársak emlékeznek Venczel Józsefre.

November 6-án, szombaton, Csíkszereda főterén, az egykori Venczel-ház helyén avatnak emléktáblát a város szülöttének. Egésznapos tudományos tanácskozás keretében hazai és külföldi szakemberek Venczel József munkásságát méltatják és a romániai magyar társadalomkutatás mai helyzetéről értekeznek.

 

***      Semmiből egy új, más világot teremtettem  – ezekkel a szavakkal adta hírül Bolyai János Temesvárról 1823. november 3-án az első nemeuklidészi geometria alaptételének felfedezését.

Az RMDSZ Temes megyei szervezete kezdeményezésére e sarkalatos tudományos felfedezés 170. évfordulóján, 1993. november 3-án, szerdán 12 órakor emléktáblát avatnak fel a Bega-parti városban.