1993. november 16., kedd I. évfolyam, 163. szám

***      1993. november 16-án, Bukarestben ülésezett a Romániai Demokratikus Konvenció Végrehajtó Bizottsága; az RMDSZ-t Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök képviselte.

A tanácskozáson megtárgyalták az RDK-nak a december elsejei gyulafehérvári ünnepségen való résztvételét, és természetesnek ítélték meg I. Mihály király jelenlétét az ünnepi megemlékezésen.

Az RMDSZ vezetői bejelentették, hogy az SZKT marosvásárhelyi ülésén elfogadta szövetségünk Kisebbségi törvénytervezetét, amelyet az RMDSZ parlamenti csoportja a törvényhozás elé terjeszt, ugyanakkor kérték, hogy a Demokratikus Konvenció Végrehajtó Bizottsága tőzze következő ülésének napirendjére annak a kerekasztalnak a megszervezését, amelyen a Demokratikus Konvenció pártjai és az RMDSZ megtárgyalják a konvenció álláspontját a nemzeti kisebbségek helyzetének rendezésével kapcsolatban, különös tekintettel az RMDSZ e kérdésben elfogadott törvénytervezetére.

 

***      A Romániai Magyar Közgazdász Társaság 1993. november 12–14-e között tartotta II. Közgazdász Vándorgyőlését Sepsiillyefalván, dr. Kerekes Jenő elnökletével.

Az első napon az RMKT évi közgyőlése zajlott le, majd Esélyek és korlátok a román gazdaságban témakörben hét színvonalas előadást hallgatott meg a több mint 70 résztvevő. Előadásaikban Vida Gyula Szilágy megyei képviselő, Vincze György közgazdász (Kolozsvár), Hosszú Attila vezérigazgató (Székelyudvarhely), Dobra László, vezérigazgató (Kézdivásárhely), dr. Feyné Vincze Mária egyetemi docens (Kolozsvár), Szécsi Kálmán közgazdász (Székelyudvarhely) és Czédly József közgazdász (Bukarest) a témakör különböző vetületeit mutatták be. A vita résztvevői és a vitavezető Birtalan Ákos közgazdász, Kovászna megyei képviselő egyaránt hozzájárultak a jól megszervezett szakember-találkozó sikeréhez.

 

***      A Szatmár megyei RMDSZ és a Szent-Györgyi Albert Társaság 1993. november 12–13-i Kisebbségi beteg, kisebbségi orvos címmel tanácskozást tartott Szatmárnémetiben, Bihar, Kolozs, Temes és Szatmár megyei egyetemi tanárok, gyakrló orvosok, egyetemi hallgatók részvételével.

A tanácskozás résztvevői megállapították, hogy a kisebbségi beteg, kisebbségi orvos ma is létező kérdéskörének történelmi háttere van Romániában.

  1. A kisebbségi beteg, az egészségügyi ellátás során, kommunikációs nehézségek miatt sok esetben hátrányos helyzetbe kerül.
  2. A kisebbségi szakemberek nincsenek számarányuknak megfelelően képviselve az egészségügyi adminisztrációban.
  3. Nincs biztosítva a kisebbségi orvos és egészségügyi személyzet jogi védelme.
  4. A tanácskozás foglalkozott a kisebbségi orvos és kisebbségi egészségügyi személyzet sürgős és távolabbi feladataival, különösképpen az orvos és nővér anyanyelven történő alapképzésével, továbbképzésével és a tudományos munkával kapcsolatban.
  5. A tanácskozás résztvevői az RMDSZ legfelsőbb vezetésének, a parlamenti képviselőknek és szenátoroknak a figyelmébe ajánlják a kisebbségi beteg, kisebbségi orvos illetve a romániai magyarság egészségvédelmével kapcsolatos kérdéskör beemelését a kisebbségi politikába.

Szó esett természetesen az autonómia kérdésköréről, a nyelvhasználatról a közigazgatásban, az anyanyelvi oktatásról, a pozitív diszkriminációról és arról, hogy miért nem fogadhatjuk el, illetve mit kifogásolunk a Német Demokrata Fórum tervezetében. Ez utóbbi kérdésre válaszolva Varga Attila elmondotta, hogy nem kifogásaink vannak az MDF tervezésével szemben, egyszerően a két tervezet nem hasonlítható egymáshoz, más koncepcióból indul ki az RMDSZ-é. Ehhez pedig Markó Béla hozzátette, hogy például nyelvhasználat kérdésében, az eredeti NDF-tervezet 10 százalékos kisebbségi aránytól teszi lehetővé a kisebbség anyanyelvének használatát a közigazgatásban, a kormány pedig a meglehetősen ködösítő “jelentős arány” kifejezést használja.

A sajtóértekezleten kiosztották a marosvásárhelyi SZKT nyilatkozatát a Nemzeti Jobboldal törvényszéki beiktatásával, a szélsőséges nacionalista mozgalmak romániai térhódításával kapcsolatban.