1993. március 30., kedd I. évfolyam, 2. szám

***      Március 24–26-a között Frunda György szenátor részt vett az Európa Tanács Politikai és Jogi Bizottságának La Valottán (Málta) rendezett gyûlésén. A két bizottság elhalasztotta egy jövendô ülésszakra a Romániáról szóló jelentésének megvitatását.

***      Március 24–26-a között Seres Dénes szenátor, egy 5 tagú szenátori küldöttség tagjaként részt vett a “Besszarábia egyesülése Romániával” 75. évfordulóján Kisinyovban rendezett ünnepségeken.

***      Hétfôn, március 29-én a Szenátusban Kozsokár Gábor, Verestóy Attila és Markó Béla a napirend elôtt szót kértek és tiltakoztak a Hargita és Kovászna megyei prefektusok kinevezése ellen.

***      1993. március 17-e és 23-a között Markó Béla szövetségi elnök Párizsban részt vett a francia könyvszalon rendezvényein, és ugyanakkor megbeszéléseket folytatott francia politikusokkal és kormány tisztviselôkkel, tájékoztatta ôket a romániai magyarság helyzetérôl, az RMDSZ álláspontjáról. Sor került többek között egy találkozóra Raymond Barre-ral. Franciaországban az utóbbi idôben fokozódni látszik az érdeklôdés a magyar kisebbség helyzete iránt, stabilitási tényezônek tekintik a kérdés rendezését.