1993. június 4., péntek I. évfolyam, 48. szám

***      Markó Béla szövetségi elnök a IV. Alapszabályzat-módosító Határozat I. cikkelyének d. pontja értelmében, az SZKT Állandó Bizottsága javaslatát figyelembe véve, 1993. június 19-re, szombat reggel 9 órára összehívta az SZKT tagjait a marosvásárhelyi ülésszak folytatására. A kétnapos tanácskozás színhelye ugyancsak a marosvásárhelyi RMDSZ székháza.

            Az SZKT ülését megel_z_en június 18-án délután az Állandó Bizottság javaslatára összeül az Egyeztet_ Kerekasztal.

            A szövetségi elnök ugyanakkor felkérte a Szabályzat-Felügyel_, az Ellenôrz_ és az Etikai Bizottságot is, hogy az Egyeztet_ Kerekasztallal egyid_ben üljenek össze Marosvásárhelyen.

            Nicolae Vãcãroiu kormányf_ kolozsvári látogatása során a városi tanács konvenciós (liberális) tanácsosa nyíltan nekiszegezte a kérdést, jogszer_-e a Gherghe Funar polgármester kezdeményezte referendum kiírása a Bolyai Egyetem és a Magyar F_konzulátus ügyében. A kormányf_ kétszer is hangsúlyozta: a városi tanács nem illetékes a kérdésben, ez a kormány és a szakminisztérium dolga. Funar kezdeményezése tehát jogtalan.

            A kormányf_ június 3-án találkozott a városi tanácsosokkal s a találkozón a polgármesteri jelentéstétel után Eckstein-Kovács Péter az RMDSZ-tanácsosok szóviv_jeként felolvasta a polgármester törvénytelenségeit tartalmazó nyilatkozatot. A folyamodványt – amelyben tanácsosaink a polgármester menesztését kérik – a kolozsvári tanácsosok írásban is átadták a miniszterelnöknek.

***      Ion Iliescu elnök kolozsvári látogatása alkalmával dr. Octavian C. Buracu, az Interetnikai Párbeszéd Társaság elnöke az államf_höz intézett felhívást tett közzé a Szabadságban, amelyben a korábban, május elején hozzáintézett táviratra utalva, ismételten kéri Ion Iliescut, hogy alkotmányos jogaival élve tegye meg a szükséges intézkedéseket Gheorghe Funarnak a város etnikumai együttélését kitartóan aláásó, káros tevékenysége megfékezésére.