1993. április 5., hétfô I. évfolyam, 6. szám

***      Szombaton, április 3-án, Kovásznán a Mûvelôdési Házban Kôrösi Csoma Sándor tudományos munkásságának és emberi példamutatásának idôszerûsége címmel hazai és külföldi elôadók részvételével tudományos szimpozium zajlott le a Kôrösi Csoma Sándor Napok rendezvénysorozatának keretében. A 4. kiadásához érkezett hagyományos tíznapos rendezvény vasárnap, április 4-én fejezôdôtt be Kovásznán és a szülôfaluban, Csomakôrösön. Az utolsó napon Sorsközösség címmel képzômûvészeti kiállítás nyílt Kovásznán a tudós utazó életébôl és munkásságából ihletôdött alkotásokból. Kôrösi Csoma Sándor kovásznai szobra elôtt reggel 9 órakor koszorúzási ünnepség zárta le az idei megemlékezô rendezvénysorozatot.

***      Április 3-án és 4-én a Polgári Szövetség rendezésében tanácskozott a fôvárosban a Demokraták Fóruma, amelyen a demokrácia értékei mellett elkötelezett politikai alakulatok, a forradalmárok egyesületei, emberjogi, szakmai és szakszervezeti szervezetek, a médiák és az egyházak reprezentatív személyiségei vettek részt. A válságból kivezetô utat keresô fórum munkálatain az RMDSZ-t Takács Csaba ügyvezetô elnök, Verestóy Attila, az RMDSZ szenátusi, és Tokay György, képviselôházi frakcióvezetôje, Varga Attila és Elek Barna képviselôk, valamint Bodó Barna és Magyari Nándor ügyvezetô alelnökök képviselték. A nemzeti kérdés problémakörében Tokay György, a hatalom és kisebbségek, szélsôséges nacionalizmus, fajgyûlölet és xenofóbia politikai tôkévé kovácsolása kérdéskörében Verestóy Attila szólaltak fel. A vita résztvevôi támogatták az RMDSZ tiltakozását a Hargita és Kovászna megyei prefektusok kinevezése ellen, az intézkedést egyöntetûen provokatívnak és diszkriminatívnak nevezték. Octavian Buracu, az Interetnikai Dialógus Csoport elnöke precíz, pontos képet festett a kolozsvári polgármester kisebbségellenes, a magyarságot sértô ügyködésérôl.

***      Április 5-én, hétfôn, délután a Parlament együttes ülésén folytatódott az 1993. évi költségvetés vitája.