1993. május 6., csütörtök I. évfolyam, 27. szám

***      Kedden, május 4-én, ülést tartott az RMDSZ Kolozs megyei választmánya. Az ülésről kiadott nyilatkozatban a testület provokációnak minősíti a városi tanács múlt heti határozatát, amely szerint a város lakosságának népszavazáson kellene eldöntenie, hogy legyen-e magyar konzulátus, és újra induljon-e a Bolyai Egyetem Kolozsváron. Az RMDSZ kolozsvári szervezete felszólítja a lakosságot, hogy amennyiben sor kerülne a referendumra, ne vegyen részt rajta. A Funar sugallta népszavazás – mutat rá a nyilatkozat – arra irányul, hogy újból felszítsa a nemzetiségek, elsősorban a romániai magyarság elleni győlöletet. A Kolozs megyei választmány szervezési kérdéseket is tárgyalt és döntött arról, hogy a testület kiegészül egy új alelnökkel, Szabó Zsolttal.

***      Május 2-án a Nagybányától 8 kilométerre fekvő Hagymásláposon templomszentelésre került sor. Az alig 400 lelket számláló református-magyar közösség XVIII. században épült templomát holland misszió segítségével, de a helyi román lakosság támogatásával is sikerült felújítani. A zsúfolásig megtelt templomban és annak előterében – papjukkal az élen – szép számban jelen voltak a helyi ortodox hívők is. Az RMDSZ-t Dr. Márton Pál Árpád területi elnök és Csiha Tamás, a Szövetségi Képviselők Tanácsának Állandó Bizottságának elnöke képviselték.

***      A Szövetségi Képviselők Tanácsa soros ülésének előkészítése végett a testület Állandó Bizottsága május 8-án szombaton, 1 órai kezdettel megbeszélést tart a szövetség kolozsvári székházában.

***      Május 6-án csütörtökön, az RMDSZ bukaresti székházában sajtóértekezletet tartott az RMDSZ vezetősége, amelyen Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Tokay György parlamenti frakcióelnök, Kerekes Károly, Szilágyi Zsolt és Vida Gyula képviselők vettek részt. A meghirdetett témakörön kívül – az RMDSZ álláspontja a reform stádiumát illetően, a szövetségnek a szociális védőháló kiterjesztésére vonatkozó kezdeményezései és az RMDSZ álláspontja a jugoszláviai válsággal összefüggő külpolitikai kérdésekben – ismét szóba kerültek kisebbségsérelmi kérdések is (prefektus-ügy, anyanyelvhasználat a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban, valamint az RMDSZ és a Demokratikus Konvenció viszonyával kapcsolatos kérdések, különös tekintettel egyes romániai parasztpárti szenátorok Tőkés Lászlóhoz intézett nyílt levelére.