1993

1993. május 5., szerda I. évfolyam, 26. szám

***      A kuruc szabadságharc zászlóbontásának 290. évfordulójáról emlékezett meg április 30-án és május 1-én a szatmárnémeti Kölcsey Kör, s az ünnepségsorozaton megkoszorúzták az 1711-es szatmári béke megkötésének helyszínét, illetve az egykori Vécsey-ház udvari részére visszakerült kuruc emléktáblát. A szatmári ünnepség az egész régió rendezvényévé sikeredett, hiszen a Kárpát-medence magyarsága körében jól ismert szervezetek és szövetségek képviseletében a szellemi és társadalmi élet több mint 60 kiválósága volt jelen, s négy ország magyarságának képviselői húsz intézményes szervezet nevében helyeztek el koszorút.

***      A temesvári Bartók Béla dalárda a magyarországi Szentesen vendégeskedett az elmúlt héten. A vegyeskar a helybéli Lajtha László Zeneiskola – igazgató Nagy János – meghívására nemzetközi kórusfesztiválon vett részt.

***      Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 1993. május 4-én Kolozsváron tartotta soros ülését. Kiemelt napirendjeként foglalkozott a testület a Hargita és Kovászna megyei önkormányzati tanácsosok prefektus-üggyel kapcsolatos konferenciája utáni helyzettel. Az Ügyvezető Elnökség fontosnak tartja a prefektus-kérdés politikai szintő napirenden való tartását, mindaddig, amig a két megye lakossága számára megfelelő megoldás születik.

            Az Ügyvezető Elnökség a gazdasági alelnök előterjesztésére a Szövetségi Képviselők Tanácsának döntése értelmében elhatározta, hogy 1993. május 15-re összehívja Csíkszeredában a Gazdasági Tanács alakuló ülését. A napirendet az illetékes főosztály dolgozza ki.

            Az Ügyvezető Elnökség megvitatta a Szövetségi Képviselők Tanácsának következő ülése elé jóváhagyás végett terjesztendő dokumentumok szövegeit. Ezek a következők:

            – Az Ügyvezető Elnökség Mőkődési Szabályzatának tervezete;

            – javaslat az RMDSZ Alapszabályzatát kidolgozó bizottság összetételére és mőködési Szabályzatára.